2018-09-12 17:30:07

Val till kommunfullmäktige i Boden - Röster - valdistrikt Gunnarsbyn

6,98%
4,65%
0,70%
0,23%
29,77%
5,81%
0,47%
9,07%
0,93%
35,12%
6,28%
0,00%
M C L KD S V MP SD FI ASB SJV ÖVR
Valdeltagande
2018: 82,39%
-1,32
2014: 83,71%

Röstfördelning - valdistrikt Gunnarsbyn

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 30 6,98% -29 -6,40 59 13,38%
C Centerpartiet 20 4,65% -34 -7,59 54 12,24%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3 0,70% -2 -0,44 5 1,13%
KD Kristdemokraterna 1 0,23% -1 -0,22 2 0,45%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 128 29,77% -74 -16,04 202 45,80%
V Vänsterpartiet 25 5,81% -13 -2,80 38 8,62%
MP Miljöpartiet de gröna 2 0,47% -7 -1,58 9 2,04%
SD Sverigedemokraterna 39 9,07% -3 -0,45 42 9,52%
FI Feministiskt initiativ 4 0,93% +4 +0,93    
ASB Aktiv samling - Bodenalternativet 151 35,12% +151 +35,12    
SJV Sjukvårdspartiet 27 6,28% -1 -0,07 28 6,35%
ÖVR Övriga anmälda partier     -2 -0,45 2 0,45%
  Giltiga röster 430 100,00% -11   441 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 1,15% -1 -0,19 6 1,34%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 435 82,39% -12 -1,32 447 83,71%
  Antal röstberättigade 528   -6   534  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Gunnarsbyn

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -2 -0,45 2 0,45%
  Totalt övriga partier     -2 -0,45 2 0,45%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Gunnarsbyn

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se