2018-09-23 19:56:03

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Röster - kommun Södertälje

18,05%
5,81%
5,56%
11,08%
31,02%
8,24%
4,65%
14,06%
0,74%
0,78%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 69,42%
-2,21
2014: 71,63%

Röstfördelning - kommun Södertälje

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 8992 18,05% -944 -2,43 9936 20,49%
C Centerpartiet 2892 5,81% +937 +1,78 1955 4,03%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2771 5,56% +193 +0,25 2578 5,32%
KD Kristdemokraterna 5518 11,08% +2382 +4,61 3136 6,47%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15449 31,02% -1798 -4,55 17247 35,56%
V Vänsterpartiet 4106 8,24% +769 +1,36 3337 6,88%
MP Miljöpartiet de gröna 2318 4,65% -1548 -3,32 3866 7,97%
SD Sverigedemokraterna 7002 14,06% +2037 +3,82 4965 10,24%
FI Feministiskt initiativ 369 0,74% -297 -0,63 666 1,37%
ÖVR Övriga anmälda partier 388 0,78% -421 -0,89 809 1,67%
  Giltiga röster 49805 100,00% +1310   48495 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 81 0,16% +81 +0,16    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 543 1,08% -83 -0,20 626 1,27%
OG Ogiltiga röster - övriga 30 0,06% +8 +0,01 22 0,04%
VDT Valdeltagande 50459 69,42% +1316 -2,21 49143 71,63%
  Antal röstberättigade 72682   +4079   68603  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Södertälje

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
16,65% 4,73% 4,21% 6,89% 31,35% 10,79% 4,01% 20,25% 0,51% 0,62%   2,31%   67,48%
15,64% 4,21% 5,18% 9,92% 33,12% 8,63% 2,05% 20,17% 0,65% 0,43%   0,96% 0,32% 67,22%
12,08% 2,47% 4,95% 9,32% 39,74% 8,15% 2,77% 17,03% 0,58% 2,91% 0,14% 0,86%   55,92%
18,11% 4,62% 6,56% 9,24% 35,21% 8,04% 2,22% 14,33% 0,55% 1,11% 0,09% 1,63%   69,95%
18,36% 8,81% 6,45% 9,18% 30,02% 6,58% 4,71% 14,27% 0,87% 0,74% 0,24% 1,94%   70,73%
17,99% 4,78% 5,84% 13,49% 33,88% 8,23% 1,63% 12,82% 0,48% 0,86% 0,09% 1,32% 0,09% 68,50%
20,23% 7,42% 5,68% 6,84% 29,77% 9,06% 3,85% 15,80% 0,77% 0,58% 0,19% 1,79% 0,09% 73,46%
19,81% 3,38% 6,06% 9,91% 32,40% 12,94% 3,15% 11,19% 0,58% 0,58% 0,11% 1,60% 0,11% 68,44%
14,72% 4,29% 6,34% 10,94% 35,99% 9,00% 3,89% 13,29% 0,72% 0,82%   0,31%   54,99%
20,28% 6,11% 5,70% 8,63% 29,32% 9,28% 5,37% 13,93% 0,65% 0,73% 0,16% 1,20% 0,08% 72,82%
19,33% 6,16% 6,26% 9,62% 31,37% 9,43% 3,64% 12,14% 1,49% 0,56%   1,20%   61,91%
13,67% 4,29% 3,27% 7,76% 34,69% 10,20% 2,45% 21,02% 2,04% 0,61%   1,01%   63,30%
16,45% 4,65% 5,78% 9,15% 38,12% 8,11% 2,89% 13,80% 0,48% 0,56% 0,08% 1,34%   72,85%
25,55% 3,15% 8,87% 30,11% 23,22% 3,38% 1,17% 3,50% 0,35% 0,70%   0,35%   69,52%
21,28% 7,04% 6,90% 10,24% 30,50% 6,54% 4,43% 12,42% 0,51% 0,15% 0,14% 0,86%   85,44%
12,69% 3,13% 4,48% 9,85% 40,00% 10,90% 2,39% 14,48% 0,60% 1,49% 0,29% 0,88% 0,15% 50,86%
22,40% 6,31% 7,53% 9,34% 30,19% 6,92% 4,07% 11,85% 0,52% 0,87% 0,09% 1,03%   81,75%
19,41% 4,67% 4,67% 8,23% 28,25% 9,76% 3,96% 19,61% 0,71% 0,71%   1,89%   71,75%
16,65% 5,41% 5,19% 8,00% 36,43% 9,84% 3,35% 13,73% 0,65% 0,76% 0,32% 1,28% 0,11% 71,56%
22,96% 4,68% 5,94% 8,99% 30,01% 6,91% 3,42% 15,97% 0,45% 0,67% 0,07% 1,32% 0,15% 71,27%
11,94% 4,61% 4,21% 7,60% 32,84% 10,72% 2,44% 23,47% 0,41% 1,76% 0,27% 0,94%   59,07%
17,34% 5,99% 4,02% 8,77% 33,64% 8,57% 3,10% 17,44% 0,52% 0,62% 0,30% 1,42%   70,94%
12,50% 2,03% 2,91% 9,88% 38,81% 8,87% 1,60% 22,38% 0,15% 0,87%   1,29%   58,08%
12,87% 4,25% 5,79% 13,11% 34,47% 7,32% 3,07% 17,83% 0,83% 0,47%   1,28% 0,12% 78,52%
9,75% 3,46% 2,96% 12,59% 42,22% 12,47% 3,33% 12,47% 0,12% 0,62% 0,24% 0,85%   51,87%
22,14% 5,76% 6,65% 16,38% 25,95% 6,89% 3,49% 11,84% 0,41% 0,49%   0,88% 0,08% 77,09%
24,81% 7,30% 5,81% 19,30% 22,88% 4,40% 1,49% 13,11% 0,45% 0,45%   0,37%   75,80%
30,33% 6,68% 5,88% 9,29% 25,52% 6,28% 2,40% 12,76% 0,53% 0,33%   0,86% 0,07% 86,84%
7,89% 0,75% 3,76% 17,29% 50,38% 8,46% 1,88% 6,77% 0,38% 2,44%   0,19%   41,09%
11,92% 1,59% 4,61% 15,10% 49,76% 6,20% 2,70% 6,52% 0,32% 1,27%   0,47%   45,08%
16,17% 2,95% 7,08% 13,11% 35,42% 7,20% 1,89% 14,52% 0,35% 1,30% 0,35% 0,47%   50,38%
24,22% 7,35% 5,69% 7,66% 27,54% 6,00% 2,90% 17,81% 0,31% 0,52%   0,62% 0,10% 79,82%
23,97% 12,87% 4,85% 5,22% 23,51% 6,72% 3,73% 18,10% 0,47% 0,56% 0,18% 0,55% 0,28% 86,99%
15,79% 9,81% 2,66% 5,65% 22,03% 13,13% 11,22% 16,87% 1,83% 1,00% 0,73% 1,54%   78,41%
17,47% 8,33% 3,32% 5,96% 24,71% 10,29% 13,41% 13,95% 1,62% 0,95% 0,13% 1,20%   83,40%
16,93% 5,98% 2,36% 4,96% 23,39% 15,12% 11,34% 16,06% 2,13% 1,73% 0,91% 1,91% 0,38% 76,64%
19,72% 9,69% 3,25% 7,18% 28,18% 7,99% 8,88% 13,48% 1,22% 0,41%   1,14% 0,07% 82,68%
19,58% 8,38% 2,64% 6,11% 16,37% 10,08% 19,33% 15,11% 1,64% 0,76% 0,37% 0,99% 0,06% 78,32%
19,34% 13,35% 4,85% 7,00% 21,56% 6,57% 5,42% 20,27% 1,28% 0,36% 0,56% 1,05%   81,28%
16,17% 15,82% 3,35% 4,27% 21,94% 9,01% 14,78% 12,47% 2,08% 0,12% 0,23% 0,80%   81,32%
16,06% 3,10% 11,70% 19,84% 33,83% 3,44% 1,15% 10,44%   0,46%   0,46%   69,91%
9,27% 2,70% 9,65% 19,50% 40,93% 6,95% 1,74% 8,49% 0,19% 0,58%   0,58%   43,86%
12,12% 2,19% 9,09% 17,03% 38,14% 8,15% 1,57% 10,97% 0,10% 0,63%   0,62%   50,08%
17,04% 3,28% 8,39% 16,78% 36,96% 5,37% 2,10% 8,78%   1,31%   1,04%   48,61%
11,27% 2,66% 4,94% 23,29% 40,00% 6,46% 2,15% 7,47%   1,77%   0,50%   49,26%
9,21% 3,20% 6,58% 19,74% 47,37% 5,83% 1,50% 6,02%   0,56%   0,93% 0,56% 37,04%
14,27% 2,45% 6,58% 15,38% 33,78% 9,25% 2,68% 14,38% 0,56% 0,67%   1,43% 0,11% 54,81%
15,93% 2,16% 8,38% 19,76% 38,32% 3,83% 1,80% 8,62% 0,12% 1,08%       63,26%
17,39% 3,85% 10,81% 20,62% 28,57% 4,72% 1,86% 10,93% 0,37% 0,87% 0,12% 1,22% 0,12% 65,41%
19,73% 4,51% 5,24% 10,78% 30,76% 9,68% 5,12% 12,36% 1,34% 0,49% 0,54% 1,32%    
Södertälje 18,05% 5,81% 5,56% 11,08% 31,02% 8,24% 4,65% 14,06% 0,74% 0,78% 0,16% 1,08% 0,06% 69,42%

Röstfördelning övriga partier - kommun Södertälje

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 143 0,29% +143 +0,29    
KrVP Kristna Värdepartiet 124 0,25% -62 -0,13 186 0,38%
NYREF NY REFORM 13 0,03% +13 +0,03    
ViS Vi Socialkonservativa 13 0,03% +13 +0,03    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 3 0,01% +3 +0,01    
PP Piratpartiet     -248 -0,51 248 0,51%
RS Rättvisepartiet Socialisterna     -3 -0,01 3 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 92 0,18% -280 -0,58 372 0,77%
  Totalt övriga partier 388 0,78% -421 -0,89 809 1,67%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Södertälje

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 29
Initiativet 22
Piratpartiet 17
Nordiska motståndsrörelsen 9
Landsbygdspartiet Oberoende 5
Klassiskt liberala partiet 4
Basinkomstpartiet 2
Generation Utveckling 1
POPULISTERNA 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se