2018-09-20 16:49:10

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Röster - kommun Höör

20,26%
8,26%
6,57%
6,14%
20,14%
6,56%
5,44%
23,88%
0,88%
1,88%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 85,86%
+2,11
2014: 83,75%

Röstfördelning - kommun Höör

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 2178 20,26% +140 +0,10 2038 20,16%
C Centerpartiet 888 8,26% +210 +1,55 678 6,71%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 706 6,57% +154 +1,11 552 5,46%
KD Kristdemokraterna 660 6,14% +302 +2,60 358 3,54%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2165 20,14% -738 -8,58 2903 28,71%
V Vänsterpartiet 705 6,56% +228 +1,84 477 4,72%
MP Miljöpartiet de gröna 585 5,44% -212 -2,44 797 7,88%
SD Sverigedemokraterna 2568 23,88% +781 +6,21 1787 17,67%
FI Feministiskt initiativ 95 0,88% -37 -0,42 132 1,31%
ÖVR Övriga anmälda partier 202 1,88% -187 -1,97 389 3,85%
  Giltiga röster 10752 100,00% +641   10111 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 10 0,09% +10 +0,09    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 192 1,75% +17 +0,05 175 1,70%
OG Ogiltiga röster - övriga 4 0,04% +2 +0,02 2 0,02%
VDT Valdeltagande 10958 85,86% +670 +2,11 10288 83,75%
  Antal röstberättigade 12763   +479   12284  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Höör

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
22,80% 6,36% 8,75% 5,70% 19,35% 5,10% 4,84% 24,52% 0,80% 1,79%   2,01%   84,76%
19,03% 6,54% 6,94% 5,81% 21,16% 6,41% 5,14% 26,70% 0,93% 1,34% 0,07% 1,77% 0,13% 79,50%
22,53% 7,88% 7,94% 6,53% 24,85% 5,98% 6,35% 15,45% 0,79% 1,71%   1,80%   85,94%
22,23% 13,67% 3,25% 6,72% 13,67% 4,01% 2,60% 30,15% 0,65% 3,04%   0,97%   86,12%
16,74% 11,85% 4,13% 5,98% 15,87% 6,52% 4,02% 31,41% 1,30% 2,17%   1,18%   84,56%
20,98% 6,68% 6,61% 5,28% 23,33% 6,99% 6,10% 21,87% 0,76% 1,40% 0,19% 2,11% 0,06% 83,04%
13,34% 9,60% 5,74% 5,74% 17,46% 9,73% 4,61% 31,42% 0,37% 2,00%   2,19% 0,12% 79,94%
20,32% 8,07% 6,79% 7,34% 19,35% 8,00% 7,46% 19,41% 1,09% 2,18% 0,12% 1,49%   86,66%
20,33% 6,22% 4,15% 5,39% 21,16% 7,05% 5,81% 25,73% 2,07% 2,07% 1,59% 2,78%    
Höör 20,26% 8,26% 6,57% 6,14% 20,14% 6,56% 5,44% 23,88% 0,88% 1,88% 0,09% 1,75% 0,04% 85,86%

Röstfördelning övriga partier - kommun Höör

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 86 0,80% +86 +0,80    
TRP TRYGGHETSPARTIET 65 0,60% +65 +0,60    
PP Piratpartiet 22 0,20% -11 -0,12 33 0,33%
ENH Enhet 15 0,14% +15 +0,14    
SKÅ SKÅNEPARTIET 4 0,04% -10 -0,10 14 0,14%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 2 0,02% +2 +0,02    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 8 0,07% -334 -3,31 342 3,38%
  Totalt övriga partier 202 1,88% -187 -1,97 389 3,85%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Höör

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 3
Landsbygdspartiet Oberoende 3
Klassiskt liberala partiet 1
Nordiska motståndsrörelsen 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se