2018-09-22 16:09:42

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Röster - kommun Mariestad

23,70%
7,91%
4,40%
8,51%
34,41%
6,18%
2,85%
10,72%
0,31%
0,25%
0,75%
M C L KD S V MP SD FI DEM ÖVR
Valdeltagande
2018: 83,76%
+0,84
2014: 82,92%

Röstfördelning - kommun Mariestad

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 3772 23,70% +309 +1,37 3463 22,33%
C Centerpartiet 1259 7,91% +151 +0,76 1108 7,15%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 700 4,40% -15 -0,21 715 4,61%
KD Kristdemokraterna 1354 8,51% +499 +2,99 855 5,51%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5476 34,41% -561 -4,53 6037 38,94%
V Vänsterpartiet 984 6,18% +1 -0,16 983 6,34%
MP Miljöpartiet de gröna 454 2,85% -410 -2,72 864 5,57%
SD Sverigedemokraterna 1706 10,72% +396 +2,27 1310 8,45%
FI Feministiskt initiativ 50 0,31% +24 +0,15 26 0,17%
DEM Demokraterna 40 0,25% +40 +0,25    
ÖVR Övriga anmälda partier 120 0,75% -24 -0,17 144 0,93%
  Giltiga röster 15915 100,00% +410   15505 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 13 0,08% +13 +0,08    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 422 2,58% -108 -0,72 530 3,30%
OG Ogiltiga röster - övriga 8 0,05% +3 +0,02 5 0,03%
VDT Valdeltagande 16358 83,76% +318 +0,84 16040 82,92%
  Antal röstberättigade 19529   +186   19343  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Mariestad

Område M C L KD S V MP SD FI DEM ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
19,95% 5,41% 3,04% 6,43% 42,62% 6,43% 2,59% 11,50% 0,79% 0,56% 0,68%   4,52% 0,11% 81,79%
25,29% 12,93% 3,62% 9,23% 28,09% 4,94% 2,39% 12,19% 0,25% 0,08% 0,99%   2,41%   83,55%
24,54% 6,39% 4,93% 8,58% 39,78% 4,74% 2,01% 7,57% 0,55% 0,27% 0,64% 0,18% 2,83%   89,12%
26,13% 5,28% 3,55% 6,44% 37,08% 8,45% 4,32% 7,88% 0,19% 0,10% 0,58%   2,53%   83,57%
25,30% 6,75% 5,15% 8,81% 34,40% 5,34% 3,84% 8,62% 0,19% 0,66% 0,94% 0,27% 1,92%   85,43%
17,49% 3,76% 4,15% 5,57% 44,04% 7,90% 2,07% 14,12% 0,26% 0,39% 0,26%   1,90% 0,38% 77,60%
27,42% 5,87% 6,42% 8,56% 34,46% 4,56% 3,45% 7,87% 0,21% 0,28% 0,90% 0,07% 1,96% 0,07% 81,62%
20,73% 10,32% 3,63% 14,52% 24,45% 7,93% 1,81% 15,47% 0,57% 0,19% 0,38%   3,32% 0,09% 87,49%
23,65% 12,02% 2,81% 9,12% 30,16% 4,11% 1,40% 16,13% 0,30%   0,30% 0,19% 3,57%   81,91%
24,44% 6,53% 4,57% 7,00% 35,17% 7,65% 3,54% 9,51% 0,28% 0,37% 0,93%   2,46%   84,54%
16,36% 5,11% 4,21% 7,18% 42,51% 7,66% 3,31% 11,87% 0,21% 0,21% 1,38% 0,13% 2,55%   72,95%
30,18% 4,68% 6,20% 7,25% 32,16% 6,55% 2,46% 8,89% 0,35% 0,12% 1,17%   2,17% 0,11% 82,63%
22,85% 6,50% 6,68% 9,49% 35,33% 6,85% 3,34% 8,44% 0,18% 0,09% 0,26% 0,09% 1,64%   80,98%
26,23% 14,64% 2,68% 9,53% 27,85% 4,67% 2,12% 10,90% 0,25% 0,25% 0,87% 0,06% 2,72% 0,06% 86,27%
23,89% 9,73% 4,42% 7,96% 24,34% 7,52% 7,08% 14,16% 0,44% 0,44%   0,43% 2,16%    
Mariestad 23,70% 7,91% 4,40% 8,51% 34,41% 6,18% 2,85% 10,72% 0,31% 0,25% 0,75% 0,08% 2,58% 0,05% 83,76%

Röstfördelning övriga partier - kommun Mariestad

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
SPVG Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 46 0,29% +22 +0,13 24 0,15%
Rf Regionens framtid 37 0,23% +37 +0,23    
MED Medborgerlig Samling 16 0,10% +16 +0,10    
NMR Nordiska motståndsrörelsen 9 0,06% +9 +0,06    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,01% -2 -0,01 3 0,02%
PP Piratpartiet     -97 -0,63 97 0,63%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 11 0,07% -9 -0,06 20 0,13%
  Totalt övriga partier 120 0,75% -24 -0,17 144 0,93%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Mariestad

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Landsbygdspartiet Oberoende 4
Direktdemokraterna 3
Folkhemmet Sverige 2
Piratpartiet 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se