2018-09-25 11:26:34

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Röster - kommun Hagfors

6,45%
9,94%
2,70%
4,07%
48,78%
8,02%
1,34%
11,79%
0,34%
6,48%
0,11%
M C L KD S V MP SD FI SjvV ÖVR
Valdeltagande
2018: 79,84%
-0,38
2014: 80,22%

Röstfördelning - kommun Hagfors

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 490 6,45% -117 -1,24 607 7,69%
C Centerpartiet 755 9,94% +50 +1,01 705 8,93%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 205 2,70% -48 -0,51 253 3,20%
KD Kristdemokraterna 309 4,07% +150 +2,05 159 2,01%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3706 48,78% -540 -5,00 4246 53,78%
V Vänsterpartiet 609 8,02% +57 +1,02 552 6,99%
MP Miljöpartiet de gröna 102 1,34% -56 -0,66 158 2,00%
SD Sverigedemokraterna 896 11,79%   +0,44 896 11,35%
FI Feministiskt initiativ 26 0,34% +16 +0,22 10 0,13%
SjvV Sjukvårdspartiet i Värmland 492 6,48% +215 +2,97 277 3,51%
ÖVR Övriga anmälda partier 8 0,11% -24 -0,30 32 0,41%
  Giltiga röster 7598 100,00% -297   7895 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 5 0,06% +5 +0,06    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 139 1,79% +19 +0,30 120 1,50%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,03% +1 +0,01 1 0,01%
VDT Valdeltagande 7744 79,84% -272 -0,38 8016 80,22%
  Antal röstberättigade 9699   -293   9992  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Hagfors

Område M C L KD S V MP SD FI SjvV ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
6,88% 22,05% 3,16% 5,27% 34,90% 4,49% 1,33% 13,06%   8,71% 0,14% 0,14% 2,26% 0,07% 77,41%
4,89% 4,36% 1,80% 2,26% 60,53% 10,45% 0,98% 9,17% 0,30% 5,19% 0,08%   1,77%   76,67%
6,33% 3,96% 2,85% 3,72% 55,82% 7,21% 1,27% 12,35% 0,48% 5,94% 0,08% 0,08% 1,25%   79,60%
7,08% 4,05% 2,67% 3,86% 56,95% 8,92% 1,20% 10,49% 0,09% 4,69%   0,18% 1,80%   81,19%
6,77% 12,58% 2,55% 4,31% 40,02% 8,18% 1,67% 15,30% 0,88% 7,48% 0,26%   2,07%   73,76%
6,60% 10,19% 2,84% 5,18% 46,12% 8,94% 1,17% 11,61% 0,33% 6,93% 0,08%   1,72% 0,08% 81,32%
8,75% 15,00% 5,00% 2,50% 45,63% 11,25% 5,00% 3,13% 0,63% 3,13%     0,62%    
Hagfors 6,45% 9,94% 2,70% 4,07% 48,78% 8,02% 1,34% 11,79% 0,34% 6,48% 0,11% 0,06% 1,79% 0,03% 79,84%

Röstfördelning övriga partier - kommun Hagfors

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
PP Piratpartiet     -16 -0,20 16 0,20%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 8 0,11% -8 -0,10 16 0,20%
  Totalt övriga partier 8 0,11% -24 -0,30 32 0,41%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Hagfors

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 3
Nordiska motståndsrörelsen 3
Klassiskt liberala partiet 1
Landsbygdspartiet Oberoende 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se