2018-09-25 16:27:59

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Röster

Samtliga 195 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Värmlands län

14,33%
9,56%
4,56%
6,37%
34,61%
6,86%
3,04%
12,23%
0,46%
7,84%
0,13%
M C L KD S V MP SD FI SjvV ÖVR
Valdeltagande
2018: 83,93%
+1,25
2014: 82,68%

Röstfördelning - Värmlands län

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 26214 14,33% -2401 -1,63 28615 15,96%
C Centerpartiet 17478 9,56% +2088 +0,97 15390 8,58%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 8345 4,56% +302 +0,08 8043 4,49%
KD Kristdemokraterna 11645 6,37% +3550 +1,85 8095 4,52%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 63308 34,61% -8698 -5,55 72006 40,16%
V Vänsterpartiet 12550 6,86% +2173 +1,07 10377 5,79%
MP Miljöpartiet de gröna 5561 3,04% -3518 -2,02 9079 5,06%
SD Sverigedemokraterna 22369 12,23% +7378 +3,87 14991 8,36%
FI Feministiskt initiativ 836 0,46% +530 +0,29 306 0,17%
SjvV Sjukvårdspartiet i Värmland 14347 7,84% +2966 +1,50 11381 6,35%
ÖVR Övriga anmälda partier 245 0,13% -752 -0,42 997 0,56%
  Giltiga röster 182898 100,00% +3618   179280 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 126 0,07% +126 +0,07    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 3822 2,04% +230 +0,08 3592 1,96%
OG Ogiltiga röster - övriga 67 0,04% +24 +0,01 43 0,02%
VDT Valdeltagande 186913 83,93% +3998 +1,25 182915 82,68%
  Antal röstberättigade 222709   +1466   221243  

Röstfördelning per kommun - Värmlands län

Område M C L KD S V MP SD FI SjvV ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
14,53% 9,96% 3,44% 4,72% 36,76% 8,01% 3,27% 12,31% 1,08% 5,73% 0,18% 0,05% 2,19% 0,03% 82,30%
12,58% 12,18% 3,26% 6,45% 35,57% 5,35% 1,04% 14,58% 0,40% 8,50% 0,09% 0,15% 3,58%   69,72%
13,68% 4,78% 2,27% 3,59% 44,10% 6,95% 1,41% 17,13% 0,28% 5,69% 0,12% 0,06% 3,22% 0,01% 80,08%
11,68% 8,18% 2,59% 6,77% 41,01% 6,40% 1,85% 14,38% 0,39% 6,69% 0,05% 0,05% 2,20% 0,06% 86,72%
11,28% 6,98% 2,13% 5,13% 44,83% 4,90% 2,14% 15,57% 0,22% 6,69% 0,12% 0,08% 1,80% 0,03% 82,51%
6,45% 9,94% 2,70% 4,07% 48,78% 8,02% 1,34% 11,79% 0,34% 6,48% 0,11% 0,06% 1,79% 0,03% 79,84%
18,80% 6,09% 6,49% 7,63% 37,20% 5,76% 3,28% 8,65% 0,33% 5,70% 0,07% 0,06% 1,42% 0,01% 89,10%
17,12% 7,30% 5,32% 7,41% 32,52% 8,37% 4,44% 9,88% 0,54% 6,94% 0,16% 0,08% 1,53% 0,04% 86,98%
13,85% 10,76% 4,43% 6,01% 33,79% 5,61% 3,53% 14,85% 0,14% 6,99% 0,05% 0,09% 2,25% 0,04% 86,76%
13,31% 13,32% 6,93% 4,72% 29,23% 7,45% 2,53% 12,85% 0,32% 9,23% 0,09% 0,05% 2,18% 0,04% 84,45%
7,29% 7,63% 3,41% 3,12% 57,69% 4,80% 1,10% 9,78% 1,18% 3,92% 0,08% 0,04% 1,86%   80,45%
9,62% 9,58% 2,66% 5,51% 42,17% 7,22% 1,06% 13,27% 0,15% 8,44% 0,30% 0,04% 2,37% 0,04% 83,08%
13,53% 18,30% 5,32% 6,13% 28,78% 4,49% 2,73% 13,12% 0,39% 7,16% 0,06% 0,10% 3,14% 0,06% 84,62%
11,79% 13,62% 2,07% 4,05% 22,55% 2,93% 1,71% 17,18% 0,23% 23,80% 0,09% 0,04% 2,22%   82,39%
13,00% 12,58% 3,07% 4,51% 36,51% 6,38% 1,64% 14,27% 0,22% 7,50% 0,30% 0,05% 2,16% 0,08% 79,83%
10,10% 10,98% 7,17% 17,95% 27,74% 3,04% 1,83% 13,95% 0,16% 6,89% 0,21% 0,02% 3,34% 0,07% 74,82%
Värmlands län 14,33% 9,56% 4,56% 6,37% 34,61% 6,86% 3,04% 12,23% 0,46% 7,84% 0,13% 0,07% 2,04% 0,04% 83,93%

Röstfördelning övriga partier - Värmlands län

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 2   +2      
PP Piratpartiet     -657 -0,37 657 0,37%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 243 0,13% -97 -0,06 340 0,19%
  Totalt övriga partier 245 0,13% -752 -0,42 997 0,56%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Värmlands län

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 72
Landsbygdspartiet Oberoende 58
Medborgerlig Samling 38
Piratpartiet 27
Nordiska motståndsrörelsen 22
Klassiskt liberala partiet 17
Kristna Värdepartiet 5
Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 2
Basinkomstpartiet 1
Initiativet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se