2018-09-20 16:51:05

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Röster

Samtliga 183 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Dalarnas län

18,89%
11,37%
3,65%
7,05%
28,61%
7,62%
3,09%
12,09%
0,17%
7,05%
0,42%
M C L KD S V MP SD FI dsp ÖVR
Valdeltagande
2018: 84,95%
+1,43
2014: 83,53%

Röstfördelning - Dalarnas län

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 35291 18,89% +1199 +0,08 34092 18,81%
C Centerpartiet 21243 11,37% +2190 +0,86 19053 10,51%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 6816 3,65% -895 -0,61 7711 4,25%
KD Kristdemokraterna 13169 7,05% +5564 +2,85 7605 4,20%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 53466 28,61% -8554 -5,60 62020 34,21%
V Vänsterpartiet 14248 7,62% +1000 +0,32 13248 7,31%
MP Miljöpartiet de gröna 5780 3,09% -3846 -2,22 9626 5,31%
SD Sverigedemokraterna 22586 12,09% +4073 +1,87 18513 10,21%
FI Feministiskt initiativ 326 0,17% +43 +0,02 283 0,16%
dsp Dalarnas Sjukvårdsparti 13170 7,05% +4905 +2,49 8265 4,56%
ÖVR Övriga anmälda partier 776 0,42% -94 -0,06 870 0,48%
  Giltiga röster 186871 100,00% +5585   181286 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 131 0,07% +131 +0,07    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 3974 2,08% -795 -0,48 4769 2,56%
OG Ogiltiga röster - övriga 92 0,05% +34 +0,02 58 0,03%
VDT Valdeltagande 191068 84,95% +4955 +1,43 186113 83,53%
  Antal röstberättigade 224905   +2093   222812  

Röstfördelning per kommun - Dalarnas län

Område M C L KD S V MP SD FI dsp ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
21,60% 6,29% 3,65% 4,66% 36,49% 5,98% 1,81% 13,38% 0,18% 5,66% 0,31% 0,05% 1,89% 0,03% 83,04%
19,23% 8,40% 4,31% 5,94% 30,52% 8,11% 4,11% 13,84% 0,24% 4,31% 0,98% 0,06% 1,39% 0,04% 85,10%
22,92% 12,79% 5,11% 5,91% 24,80% 10,08% 4,38% 9,20% 0,05% 4,54% 0,22% 0,06% 1,71% 0,04% 86,70%
14,71% 17,97% 3,72% 12,25% 24,28% 5,27% 2,55% 11,69% 0,27% 7,01% 0,30% 0,03% 2,73% 0,09% 87,47%
17,85% 10,94% 3,22% 6,61% 29,86% 7,57% 2,49% 13,78% 0,36% 7,10% 0,23% 0,15% 2,28% 0,01% 82,39%
19,80% 14,89% 3,53% 12,18% 22,58% 7,76% 2,68% 8,46% 0,22% 7,74% 0,16% 0,06% 2,67% 0,04% 87,16%
18,71% 7,25% 2,76% 4,64% 31,46% 8,66% 3,72% 15,01% 0,21% 6,72% 0,86% 0,05% 1,99% 0,07% 83,93%
22,00% 9,40% 3,46% 6,24% 29,15% 6,11% 1,35% 14,06% 0,18% 7,83% 0,21% 0,04% 2,68% 0,03% 83,27%
13,35% 14,85% 2,48% 10,82% 25,06% 5,71% 2,20% 9,74% 0,19% 15,46% 0,14% 0,07% 2,07% 0,08% 83,06%
10,19% 16,01% 2,55% 9,39% 25,94% 7,59% 2,80% 12,90% 0,31% 12,04% 0,27% 0,15% 3,28% 0,06% 83,88%
20,06% 14,83% 2,61% 7,66% 23,27% 5,18% 2,02% 13,16% 0,15% 10,95% 0,11% 0,08% 2,28% 0,03% 84,82%
15,83% 7,65% 2,27% 4,73% 38,71% 7,14% 2,33% 13,87% 0,12% 7,18% 0,16% 0,05% 2,05% 0,05% 85,02%
19,20% 14,55% 3,22% 6,35% 29,53% 6,19% 2,02% 12,15% 0,12% 6,28% 0,38% 0,07% 2,79% 0,03% 86,89%
11,05% 16,31% 2,19% 16,59% 26,45% 6,90% 1,30% 10,94% 0,16% 7,86% 0,25% 0,07% 3,95% 0,11% 84,06%
10,26% 13,77% 1,51% 5,28% 34,34% 3,56% 1,44% 13,99% 0,11% 15,54% 0,19% 0,13% 3,02% 0,13% 83,67%
Dalarnas län 18,89% 11,37% 3,65% 7,05% 28,61% 7,62% 3,09% 12,09% 0,17% 7,05% 0,42% 0,07% 2,08% 0,05% 84,95%

Röstfördelning övriga partier - Dalarnas län

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
NMR Nordiska motståndsrörelsen 265 0,14% +265 +0,14    
MPPS Medborgarnas Politiska Parti i Sverige 236 0,13% +236 +0,13    
KrVP Kristna Värdepartiet 53 0,03% +53 +0,03    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 222 0,12% -648 -0,36 870 0,48%
  Totalt övriga partier 776 0,42% -94 -0,06 870 0,48%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Dalarnas län

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se