2018-09-19 11:19:06

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - landstingsvalkrets Karlskronakretsen

20,33%
7,61%
5,83%
5,81%
33,20%
5,76%
3,29%
17,67%
0,32%
0,17%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 87,04%
+1,53
2014: 85,51%

Röstfördelning - landstingsvalkrets Karlskronakretsen

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 8995 20,33% +1034 +1,57 7961 18,77%
C Centerpartiet 3368 7,61% +986 +2,00 2382 5,61%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2578 5,83% -100 -0,48 2678 6,31%
KD Kristdemokraterna 2571 5,81% +781 +1,59 1790 4,22%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14688 33,20% -2513 -7,34 17201 40,55%
V Vänsterpartiet 2548 5,76% +336 +0,55 2212 5,21%
MP Miljöpartiet de gröna 1454 3,29% -858 -2,16 2312 5,45%
SD Sverigedemokraterna 7819 17,67% +2541 +5,23 5278 12,44%
FI Feministiskt initiativ 140 0,32% +90 +0,20 50 0,12%
ÖVR Övriga anmälda partier 77 0,17% -483 -1,15 560 1,32%
  Giltiga röster 44238 100,00% +1814   42424 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 29 0,06% +29 +0,06    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 705 1,57% +62 +0,07 643 1,49%
OG Ogiltiga röster - övriga 26 0,06% +17 +0,04 9 0,02%
VDT Valdeltagande 44998 87,04% +1922 +1,53 43076 85,51%
  Antal röstberättigade 51699   +1322   50377  

Röstfördelning per kommunvalkrets - landstingsvalkrets Karlskronakretsen

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
23,27% 6,63% 7,86% 5,32% 30,55% 7,13% 4,40% 13,99% 0,59% 0,26% 0,09% 1,50% 0,05% 85,32%
16,12% 4,44% 10,28% 7,24% 37,85% 5,61% 2,57% 14,95% 0,70% 0,23% 0,23% 0,69%   88,71%
25,08% 9,43% 9,77% 3,55% 27,52% 7,21% 6,22% 10,54% 0,33% 0,33% 0,11% 1,31%   79,90%
14,11% 5,89% 6,00% 3,37% 35,26% 9,47% 5,37% 19,26% 0,32% 0,95%   2,26% 0,10% 70,71%
21,86% 6,22% 7,07% 4,07% 33,65% 9,00% 2,89% 14,47% 0,64% 0,11%   2,10%   80,35%
31,32% 5,96% 10,95% 5,76% 24,11% 5,28% 4,13% 11,62% 0,67% 0,19% 0,09% 1,33%   92,71%
26,56% 7,48% 9,40% 5,27% 27,23% 6,81% 6,04% 10,55% 0,58% 0,10%   1,70%   80,93%
22,74% 7,95% 7,16% 6,29% 29,90% 6,53% 4,17% 14,71% 0,39% 0,16%   1,70% 0,15% 85,82%
19,28% 6,27% 7,50% 4,36% 34,58% 6,27% 4,13% 16,45% 0,61% 0,54%   1,06% 0,15% 81,47%
24,11% 7,13% 7,88% 5,23% 30,17% 6,37% 4,25% 14,10% 0,68% 0,08% 0,07% 1,56% 0,07% 86,86%
28,00% 4,99% 7,67% 5,81% 27,62% 8,12% 4,32% 12,51% 0,74% 0,22% 0,07% 0,74% 0,07% 87,65%
22,98% 6,72% 7,01% 5,55% 29,31% 6,91% 4,58% 16,36% 0,49% 0,10% 0,48% 1,71%   84,68%
23,12% 6,63% 7,03% 6,47% 32,82% 6,39% 4,45% 12,21% 0,81% 0,08%   1,04%   86,57%
22,78% 5,58% 5,97% 6,05% 32,21% 7,78% 3,38% 15,55% 0,47% 0,24% 0,08% 1,92% 0,08% 84,14%
20,15% 9,89% 10,62% 6,23% 26,01% 9,89% 5,13% 9,52% 1,47% 1,10% 0,71% 2,48%    
17,40% 7,74% 5,04% 4,90% 36,43% 5,29% 2,70% 20,19% 0,20% 0,11% 0,06% 1,85% 0,08% 85,33%
15,44% 6,47% 4,88% 5,98% 30,58% 3,59% 1,69% 30,98% 0,30% 0,10%   1,57%   88,77%
12,54% 4,98% 3,69% 6,79% 40,21% 7,73% 1,98% 21,91% 0,09% 0,09%   2,43%   91,91%
3,74% 2,20% 1,21% 0,77% 72,25% 8,37% 2,53% 8,81% 0,11%   0,32% 1,40% 0,43% 61,62%
13,56% 3,79% 3,09% 3,69% 44,37% 8,97% 3,39% 18,34% 0,30% 0,50%   1,86%   68,36%
17,33% 6,91% 6,44% 5,87% 39,68% 5,49% 2,84% 15,15% 0,28%     1,49% 0,09% 84,49%
31,17% 8,45% 7,32% 4,91% 29,06% 3,25% 3,40% 12,15% 0,23% 0,08%   1,92%   92,79%
17,81% 5,90% 6,32% 4,00% 36,67% 5,80% 4,85% 18,55% 0,11%     2,26% 0,10% 86,94%
29,63% 7,93% 8,11% 5,10% 29,63% 4,10% 3,92% 11,49% 0,09%   0,27% 1,70%   91,20%
19,34% 7,06% 5,93% 4,80% 36,34% 3,39% 2,26% 20,82%   0,07% 0,07% 1,73%   90,47%
18,86% 6,31% 6,23% 4,63% 36,70% 4,12% 2,19% 20,62% 0,17% 0,17%   1,73% 0,17% 89,37%
11,07% 16,74% 3,04% 6,78% 25,86% 6,09% 2,49% 27,39% 0,28% 0,28% 0,14% 2,03% 0,14% 84,38%
12,41% 12,69% 2,79% 5,58% 31,66% 3,63% 2,09% 28,73% 0,42%     2,32%   86,86%
14,13% 13,48% 3,70% 4,85% 25,14% 5,18% 1,31% 31,72% 0,33% 0,16%   1,53% 0,24% 84,40%
14,63% 11,59% 5,49% 4,27% 31,10% 8,54% 4,88% 18,29% 0,61% 0,61%   3,53%    
20,26% 8,38% 4,69% 7,06% 32,77% 4,94% 2,80% 18,79% 0,17% 0,14% 0,05% 1,38% 0,04% 90,26%
14,58% 8,12% 2,47% 8,92% 37,06% 3,70% 2,25% 22,77% 0,07% 0,07%   1,29%   89,32%
16,09% 7,26% 5,02% 7,81% 38,51% 5,30% 2,33% 17,58%   0,09% 0,18% 1,37%   89,14%
13,76% 12,55% 2,81% 8,73% 24,50% 5,92% 1,41% 30,02% 0,20% 0,10%   1,58%   86,13%
16,20% 5,12% 4,16% 7,25% 39,02% 5,65% 3,62% 18,76% 0,21%     1,78%   85,12%
13,80% 20,08% 1,91% 5,60% 27,87% 4,23% 1,78% 24,32%   0,41%   1,48%   87,51%
16,86% 4,28% 5,59% 6,38% 41,48% 5,68% 2,45% 17,12% 0,09% 0,09% 0,17% 1,29%   84,57%
22,31% 8,76% 5,80% 9,20% 29,62% 4,79% 3,53% 15,50% 0,38% 0,13% 0,06% 1,24%   91,68%
24,50% 9,80% 4,03% 7,35% 30,11% 3,50% 3,44% 17,09% 0,12% 0,06%   0,98%   92,47%
22,67% 5,12% 5,26% 5,90% 34,75% 6,33% 3,13% 16,63% 0,07% 0,14% 0,14% 1,95%   87,30%
16,52% 6,18% 4,15% 5,94% 35,96% 5,29% 2,03% 23,68% 0,24%     0,97% 0,08% 91,86%
15,10% 11,83% 2,91% 8,19% 27,39% 5,55% 2,27% 25,84% 0,27% 0,64% 0,09% 1,17% 0,09% 89,26%
27,17% 7,52% 7,11% 4,34% 34,49% 4,20% 3,66% 11,18% 0,27% 0,07%   1,47% 0,13% 93,93%
36,02% 6,42% 8,05% 5,65% 25,19% 4,60% 3,07% 10,63% 0,19% 0,19%   1,23%   90,65%
26,62% 11,51% 6,47% 6,47% 18,71% 7,91% 5,04% 16,55%   0,72%   4,08% 1,36%  
Karlskronakretsen 20,33% 7,61% 5,83% 5,81% 33,20% 5,76% 3,29% 17,67% 0,32% 0,17% 0,06% 1,57% 0,06% 87,04%

Röstfördelning övriga partier - landstingsvalkrets Karlskronakretsen

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 77 0,17% -483 -1,15 560 1,32%
  Totalt övriga partier 77 0,17% -483 -1,15 560 1,32%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - landstingsvalkrets Karlskronakretsen

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 28
Medborgerlig Samling 24
Piratpartiet 9
Landsbygdspartiet Oberoende 6
Folkhemmet Sverige 2
Kristna Värdepartiet 2
Nordiska motståndsrörelsen 2
Basinkomstpartiet 1
iGov.Direct® 1
Klassiskt liberala partiet 1
TRYGGHETSPARTIET 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se