2018-09-22 18:50:26

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Röster - landstingsvalkrets Västra Götalands läns östra

19,58%
9,66%
5,31%
8,93%
32,03%
6,11%
2,85%
14,03%
0,45%
0,10%
0,95%
M C L KD S V MP SD FI DEM ÖVR
Valdeltagande
2018: 85,13%
+0,70
2014: 84,43%

Röstfördelning - landstingsvalkrets Västra Götalands läns östra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 34011 19,58% -789 -0,87 34800 20,44%
C Centerpartiet 16776 9,66% +1380 +0,61 15396 9,05%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 9230 5,31% +546 +0,21 8684 5,10%
KD Kristdemokraterna 15512 8,93% +4935 +2,72 10577 6,21%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 55652 32,03% -6657 -4,57 62309 36,61%
V Vänsterpartiet 10612 6,11% +910 +0,41 9702 5,70%
MP Miljöpartiet de gröna 4948 2,85% -4126 -2,48 9074 5,33%
SD Sverigedemokraterna 24379 14,03% +6859 +3,74 17520 10,29%
FI Feministiskt initiativ 781 0,45% +478 +0,27 303 0,18%
DEM Demokraterna 168 0,10% +168 +0,10    
ÖVR Övriga anmälda partier 1654 0,95% -195 -0,13 1849 1,09%
  Giltiga röster 173723 100,00% +3509   170214 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 144 0,08% +144 +0,08    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4465 2,50% +133 +0,02 4332 2,48%
OG Ogiltiga röster - övriga 91 0,05% +45 +0,02 46 0,03%
VDT Valdeltagande 178423 85,13% +3831 +0,70 174592 84,43%
  Antal röstberättigade 209591   +2804   206787  

Röstfördelning per kommun - landstingsvalkrets Västra Götalands läns östra

Område M C L KD S V MP SD FI DEM ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
23,71% 12,39% 3,61% 7,71% 28,15% 5,63% 1,97% 15,51% 0,19% 0,19% 0,93% 0,11% 2,99%   84,79%
16,38% 11,10% 3,81% 10,95% 31,27% 6,13% 2,75% 16,58% 0,40% 0,05% 0,58% 0,11% 1,68% 0,05% 85,44%
24,63% 16,04% 3,48% 6,95% 25,05% 3,45% 2,37% 16,49% 0,37% 0,05% 1,11% 0,15% 3,38% 0,05% 85,98%
18,27% 9,45% 3,90% 6,44% 37,19% 5,84% 2,12% 14,63% 1,25%   0,92% 0,17% 3,36% 0,06% 81,47%
15,65% 11,90% 5,01% 10,89% 31,14% 7,11% 3,36% 13,43% 0,30% 0,01% 1,20% 0,10% 3,43% 0,02% 85,93%
20,28% 9,37% 4,68% 10,76% 28,23% 6,57% 3,32% 15,41% 0,58% 0,02% 0,77% 0,10% 2,62% 0,06% 85,80%
15,23% 13,90% 6,52% 9,08% 30,67% 4,97% 2,24% 16,33% 0,24%   0,84% 0,02% 3,74% 0,12% 86,39%
17,49% 8,83% 6,83% 8,27% 34,88% 7,18% 3,19% 11,96% 0,45% 0,08% 0,84% 0,04% 2,30% 0,03% 87,39%
23,70% 7,91% 4,40% 8,51% 34,41% 6,18% 2,85% 10,72% 0,31% 0,25% 0,75% 0,08% 2,58% 0,05% 83,76%
21,94% 8,53% 3,86% 7,48% 30,98% 6,55% 3,34% 15,70% 0,55% 0,15% 0,92% 0,15% 1,72% 0,02% 84,65%
20,69% 8,31% 6,69% 9,71% 30,47% 6,20% 3,27% 12,37% 0,66% 0,11% 1,51% 0,04% 2,57% 0,08% 84,96%
15,13% 8,51% 8,62% 10,78% 32,87% 4,53% 2,02% 16,89% 0,21%   0,44% 0,07% 2,41% 0,04% 84,27%
15,03% 7,10% 4,60% 7,83% 41,53% 5,77% 2,70% 14,56% 0,25% 0,06% 0,57% 0,05% 2,16% 0,01% 85,89%
21,25% 12,31% 3,31% 6,37% 33,15% 4,59% 1,98% 15,35% 0,34% 0,19% 1,14% 0,12% 3,20% 0,03% 82,49%
26,40% 12,12% 4,01% 6,37% 26,03% 5,17% 1,53% 17,06% 0,33% 0,12% 0,87% 0,16% 3,00% 0,11% 83,10%
Västra Götalands läns östra 19,58% 9,66% 5,31% 8,93% 32,03% 6,11% 2,85% 14,03% 0,45% 0,10% 0,95% 0,08% 2,50% 0,05% 85,13%

Röstfördelning övriga partier - landstingsvalkrets Västra Götalands läns östra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
SPVG Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 624 0,36% -9 -0,01 633 0,37%
MED Medborgerlig Samling 446 0,26% +446 +0,26    
Rf Regionens framtid 234 0,13% +234 +0,13    
KrVP Kristna Värdepartiet 123 0,07% +39 +0,02 84 0,05%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 82 0,05% +82 +0,05    
PP Piratpartiet     -714 -0,42 714 0,42%
RS Rättvisepartiet Socialisterna     -2   2  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 145 0,08% -271 -0,16 416 0,24%
  Totalt övriga partier 1654 0,95% -195 -0,13 1849 1,09%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - landstingsvalkrets Västra Götalands läns östra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 56
Landsbygdspartiet Oberoende 31
Piratpartiet 30
Klassiskt liberala partiet 8
Folkhemmet Sverige 7
Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 7
Vägvalet 2
Basinkomstpartiet 1
POPULISTERNA 1
Sverigepartiet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se