2018-09-25 11:25:05

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Röster - valdistrikt Ekshärad-Västanberg

6,88%
22,05%
3,16%
5,27%
34,90%
4,49%
1,33%
13,06%
0,00%
8,71%
0,14%
M C L KD S V MP SD FI SjvV ÖVR
Valdeltagande
2018: 77,41%
-1,84
2014: 79,25%

Röstfördelning - valdistrikt Ekshärad-Västanberg

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 98 6,88% -46 -2,44 144 9,32%
C Centerpartiet 314 22,05% -23 +0,24 337 21,81%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 45 3,16% -3 +0,05 48 3,11%
KD Kristdemokraterna 75 5,27% +30 +2,35 45 2,91%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 497 34,90% -111 -4,45 608 39,35%
V Vänsterpartiet 64 4,49% -2 +0,22 66 4,27%
MP Miljöpartiet de gröna 19 1,33% -3 -0,09 22 1,42%
SD Sverigedemokraterna 186 13,06% -13 +0,18 199 12,88%
FI Feministiskt initiativ     -1 -0,06 1 0,06%
SjvV Sjukvårdspartiet i Värmland 124 8,71% +53 +4,11 71 4,60%
ÖVR Övriga anmälda partier 2 0,14% -2 -0,12 4 0,26%
  Giltiga röster 1424 100,00% -121   1545 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2 0,14% +2 +0,14    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 33 2,26% +12 +0,92 21 1,34%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,07% +1 +0,07    
VDT Valdeltagande 1460 77,41% -106 -1,84 1566 79,25%
  Antal röstberättigade 1886   -90   1976  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Ekshärad-Västanberg

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
PP Piratpartiet     -3   3 0,19%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 2 0,14% +1 +0,08 1 0,06%
  Totalt övriga partier 2 0,14% -2 -0,12 4 0,26%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Ekshärad-Västanberg

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Nordiska motståndsrörelsen 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se