2018-09-24 12:41:02

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Röster - valdistrikt Sunnemo-Uddeholm

6,60%
10,19%
2,84%
5,18%
46,12%
8,94%
1,17%
11,61%
0,33%
6,93%
0,08%
M C L KD S V MP SD FI SjvV ÖVR
Valdeltagande
2018: 81,32%
+1,87
2014: 79,45%

Röstfördelning - valdistrikt Sunnemo-Uddeholm

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 79 6,60% -35 -3,18 114 9,78%
C Centerpartiet 122 10,19% +26 +1,96 96 8,23%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 34 2,84% -7 -0,68 41 3,52%
KD Kristdemokraterna 62 5,18% +28 +2,26 34 2,92%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 552 46,12% -55 -5,94 607 52,06%
V Vänsterpartiet 107 8,94% +17 +1,22 90 7,72%
MP Miljöpartiet de gröna 14 1,17% -14 -1,23 28 2,40%
SD Sverigedemokraterna 139 11,61% +27 +2,01 112 9,61%
FI Feministiskt initiativ 4 0,33% +4 +0,33    
SjvV Sjukvårdspartiet i Värmland 83 6,93% +40 +3,25 43 3,69%
ÖVR Övriga anmälda partier 1 0,08%     1 0,09%
  Giltiga röster 1197 100,00% +31   1166 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 21 1,72%   -0,05 21 1,77%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,08% +1 +0,08    
VDT Valdeltagande 1219 81,32% +32 +1,87 1187 79,45%
  Antal röstberättigade 1499   +5   1494  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Sunnemo-Uddeholm

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,08%     1 0,09%
  Totalt övriga partier 1 0,08%     1 0,09%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Sunnemo-Uddeholm

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Landsbygdspartiet Oberoende 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se