2018-09-19 11:04:53

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Röster - valdistrikt Tjärna Ängar - Paradiset

12,27%
9,95%
4,27%
2,56%
39,38%
6,90%
15,26%
6,78%
0,12%
2,01%
0,49%
M C L KD S V MP SD FI dsp ÖVR
Valdeltagande
2018: 76,93%
+4,62
2014: 72,31%

Röstfördelning - valdistrikt Tjärna Ängar - Paradiset

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 201 12,27% +6 -1,28 195 13,55%
C Centerpartiet 163 9,95% +108 +6,13 55 3,82%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 70 4,27% +15 +0,45 55 3,82%
KD Kristdemokraterna 42 2,56% +7 +0,13 35 2,43%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 645 39,38% +21 -3,99 624 43,36%
V Vänsterpartiet 113 6,90% +36 +1,55 77 5,35%
MP Miljöpartiet de gröna 250 15,26% +3 -1,90 247 17,16%
SD Sverigedemokraterna 111 6,78% +1 -0,87 110 7,64%
FI Feministiskt initiativ 2 0,12%   -0,02 2 0,14%
dsp Dalarnas Sjukvårdsparti 33 2,01% +16 +0,83 17 1,18%
ÖVR Övriga anmälda partier 8 0,49% -14 -1,04 22 1,53%
  Giltiga röster 1638 100,00% +199   1439 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 3 0,18% -10 -0,71 13 0,90%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1641 76,93% +189 +4,62 1452 72,31%
  Antal röstberättigade 2133   +125   2008  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Tjärna Ängar - Paradiset

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
NMR Nordiska motståndsrörelsen 4 0,24% +4 +0,24    
MPPS Medborgarnas Politiska Parti i Sverige 2 0,12% +2 +0,12    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 2 0,12% -20 -1,41 22 1,53%
  Totalt övriga partier 8 0,49% -14 -1,04 22 1,53%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Tjärna Ängar - Paradiset

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se