2018-09-19 11:27:18

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Röster - valdistrikt Gylle - Åselby

24,24%
10,56%
4,30%
6,96%
26,11%
5,47%
1,72%
15,79%
0,08%
3,91%
0,86%
M C L KD S V MP SD FI dsp ÖVR
Valdeltagande
2018: 88,77%
+2,84
2014: 85,93%

Röstfördelning - valdistrikt Gylle - Åselby

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 310 24,24% +29 +1,97 281 22,27%
C Centerpartiet 135 10,56% +14 +0,97 121 9,59%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 55 4,30% +1 +0,02 54 4,28%
KD Kristdemokraterna 89 6,96% +48 +3,71 41 3,25%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 334 26,11% -60 -5,11 394 31,22%
V Vänsterpartiet 70 5,47% -22 -1,82 92 7,29%
MP Miljöpartiet de gröna 22 1,72% -16 -1,29 38 3,01%
SD Sverigedemokraterna 202 15,79% +16 +1,06 186 14,74%
FI Feministiskt initiativ 1 0,08%     1 0,08%
dsp Dalarnas Sjukvårdsparti 50 3,91% +12 +0,90 38 3,01%
ÖVR Övriga anmälda partier 11 0,86% -5 -0,41 16 1,27%
  Giltiga röster 1279 100,00% +17   1262 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 18 1,39% -2 -0,17 20 1,56%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,08 1 0,08%
VDT Valdeltagande 1297 88,77% +14 +2,84 1283 85,93%
  Antal röstberättigade 1461   -32   1493  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Gylle - Åselby

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MPPS Medborgarnas Politiska Parti i Sverige 9 0,70% +9 +0,70    
NMR Nordiska motståndsrörelsen 1 0,08% +1 +0,08    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,08% -15 -1,19 16 1,27%
  Totalt övriga partier 11 0,86% -5 -0,41 16 1,27%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Gylle - Åselby

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se