2018-09-19 12:28:07

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Röster - valdistrikt Kyrkbygden - Söder Tuna

20,88%
14,57%
3,99%
7,56%
21,95%
5,47%
1,78%
17,19%
0,24%
5,18%
1,19%
M C L KD S V MP SD FI dsp ÖVR
Valdeltagande
2018: 84,39%
+0,95
2014: 83,44%

Röstfördelning - valdistrikt Kyrkbygden - Söder Tuna

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 351 20,88% -16 -1,00 367 21,88%
C Centerpartiet 245 14,57% +20 +1,16 225 13,42%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 67 3,99% +28 +1,66 39 2,33%
KD Kristdemokraterna 127 7,56% +62 +3,68 65 3,88%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 369 21,95% -80 -4,82 449 26,77%
V Vänsterpartiet 92 5,47% -9 -0,55 101 6,02%
MP Miljöpartiet de gröna 30 1,78% -27 -1,61 57 3,40%
SD Sverigedemokraterna 289 17,19% -21 -1,29 310 18,49%
FI Feministiskt initiativ 4 0,24% +3 +0,18 1 0,06%
dsp Dalarnas Sjukvårdsparti 87 5,18% +44 +2,61 43 2,56%
ÖVR Övriga anmälda partier 20 1,19%     20 1,19%
  Giltiga röster 1681 100,00% +4   1677 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 22 1,29% -8 -0,46 30 1,76%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,06 1 0,06%
VDT Valdeltagande 1703 84,39% -5 +0,95 1708 83,44%
  Antal röstberättigade 2018   -29   2047  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Kyrkbygden - Söder Tuna

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MPPS Medborgarnas Politiska Parti i Sverige 16 0,95% +16 +0,95    
NMR Nordiska motståndsrörelsen 2 0,12% +2 +0,12    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 2 0,12% -18 -1,07 20 1,19%
  Totalt övriga partier 20 1,19%     20 1,19%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Kyrkbygden - Söder Tuna

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se