2018-09-19 12:06:05

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Röster - valdistrikt Torsång

30,00%
14,36%
3,91%
10,00%
20,18%
3,18%
1,64%
11,82%
0,18%
4,18%
0,55%
M C L KD S V MP SD FI dsp ÖVR
Valdeltagande
2018: 91,14%
+1,60
2014: 89,54%

Röstfördelning - valdistrikt Torsång

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 330 30,00% +9 -1,01 321 31,01%
C Centerpartiet 158 14,36% +17 +0,74 141 13,62%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 43 3,91% -8 -1,02 51 4,93%
KD Kristdemokraterna 110 10,00% +54 +4,59 56 5,41%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 222 20,18% -12 -2,43 234 22,61%
V Vänsterpartiet 35 3,18% -18 -1,94 53 5,12%
MP Miljöpartiet de gröna 18 1,64% -26 -2,61 44 4,25%
SD Sverigedemokraterna 130 11,82% +19 +1,09 111 10,72%
FI Feministiskt initiativ 2 0,18% +1 +0,09 1 0,10%
dsp Dalarnas Sjukvårdsparti 46 4,18% +29 +2,54 17 1,64%
ÖVR Övriga anmälda partier 6 0,55%   -0,03 6 0,58%
  Giltiga röster 1100 100,00% +65   1035 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 11 0,99% -6 -0,62 17 1,61%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,09 1 0,09%
VDT Valdeltagande 1111 91,14% +58 +1,60 1053 89,54%
  Antal röstberättigade 1219   +43   1176  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Torsång

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MPPS Medborgarnas Politiska Parti i Sverige 6 0,55% +6 +0,55    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -6 -0,58 6 0,58%
  Totalt övriga partier 6 0,55%   -0,03 6 0,58%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Torsång

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se