2018-09-19 13:39:56

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Röster - valdistrikt Väster Tuna - Idkerberget

19,93%
11,77%
2,69%
6,31%
20,52%
6,64%
2,35%
23,80%
0,08%
5,13%
0,76%
M C L KD S V MP SD FI dsp ÖVR
Valdeltagande
2018: 84,96%
+0,23
2014: 84,72%

Röstfördelning - valdistrikt Väster Tuna - Idkerberget

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 237 19,93% +37 +3,11 200 16,82%
C Centerpartiet 140 11,77% -19 -1,60 159 13,37%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 32 2,69% +7 +0,59 25 2,10%
KD Kristdemokraterna 75 6,31% +34 +2,86 41 3,45%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 244 20,52% -68 -5,72 312 26,24%
V Vänsterpartiet 79 6,64% +1 +0,08 78 6,56%
MP Miljöpartiet de gröna 28 2,35% -11 -0,93 39 3,28%
SD Sverigedemokraterna 283 23,80% -5 -0,42 288 24,22%
FI Feministiskt initiativ 1 0,08%     1 0,08%
dsp Dalarnas Sjukvårdsparti 61 5,13% +34 +2,86 27 2,27%
ÖVR Övriga anmälda partier 9 0,76% -10 -0,84 19 1,60%
  Giltiga röster 1189 100,00%     1189 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,08% +1 +0,08    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 13 1,08% -7 -0,57 20 1,65%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1203 84,96% -6 +0,23 1209 84,72%
  Antal röstberättigade 1416   -11   1427  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Väster Tuna - Idkerberget

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MPPS Medborgarnas Politiska Parti i Sverige 6 0,50% +6 +0,50    
NMR Nordiska motståndsrörelsen 2 0,17% +2 +0,17    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,08% -18 -1,51 19 1,60%
  Totalt övriga partier 9 0,76% -10 -0,84 19 1,60%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Väster Tuna - Idkerberget

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se