2018-09-13 16:27:04

Val till riksdagen - Röster - kommun Kalmar

19,71%
9,20%
4,91%
6,55%
30,35%
6,71%
4,17%
17,09%
0,40%
0,92%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 89,18%
+1,58
2014: 87,60%

Röstfördelning - kommun Kalmar

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 8995 19,71% -1265 -3,76 10260 23,47%
C Centerpartiet 4200 9,20% +1246 +2,44 2954 6,76%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2240 4,91% +290 +0,45 1950 4,46%
KD Kristdemokraterna 2988 6,55% +1047 +2,11 1941 4,44%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13853 30,35% -458 -2,39 14311 32,74%
V Vänsterpartiet 3061 6,71% +1087 +2,19 1974 4,52%
MP Miljöpartiet de gröna 1901 4,17% -1134 -2,78 3035 6,94%
SD Sverigedemokraterna 7802 17,09% +2058 +3,95 5744 13,14%
FI Feministiskt initiativ 181 0,40% -981 -2,26 1162 2,66%
ÖVR Övriga anmälda partier 420 0,92% +40 +0,05 380 0,87%
  Giltiga röster 45641 100,00% +1930   43711 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 16 0,03% +16 +0,03    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 381 0,83% -28 -0,10 409 0,93%
OG Ogiltiga röster - övriga 15 0,03% -3 -0,01 18 0,04%
VDT Valdeltagande 46053 89,18% +1915 +1,58 44138 87,60%
  Antal röstberättigade 51639   +1255   50384  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Kalmar

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
18,26% 8,47% 4,82% 6,48% 32,70% 7,00% 4,16% 16,86% 0,41% 0,85% 0,03% 0,83% 0,03% 88,05%
24,98% 11,20% 6,72% 7,70% 25,96% 4,34% 4,76% 13,58% 0,42% 0,35% 0,07% 0,83%   91,50%
12,73% 6,93% 3,09% 5,42% 41,19% 6,63% 4,67% 17,62% 0,38% 1,36% 0,07% 1,26%   81,18%
25,54% 9,38% 8,13% 6,52% 25,36% 5,98% 5,27% 12,05% 0,63% 1,16%   0,53%   89,29%
23,67% 9,13% 6,48% 8,17% 28,24% 4,67% 5,20% 14,23%   0,21%   0,32% 0,11% 88,25%
15,05% 8,50% 4,11% 4,59% 36,75% 7,82% 4,40% 16,81% 0,88% 1,08%   0,87%   85,43%
14,47% 6,81% 3,31% 6,05% 39,17% 8,04% 3,50% 17,12% 0,57% 0,95%   0,94% 0,09% 86,27%
23,98% 9,05% 6,00% 7,92% 24,66% 5,32% 3,85% 17,99% 0,68% 0,57%   0,67%   92,52%
12,53% 5,09% 3,87% 4,99% 36,25% 11,00% 4,58% 19,65% 0,61% 1,43% 0,10% 1,31%   78,55%
21,93% 13,20% 9,30% 7,23% 22,62% 7,12% 7,46% 9,99% 0,11% 1,03%   1,25%   92,45%
17,80% 7,43% 5,09% 7,22% 33,98% 5,29% 3,36% 18,62% 0,10% 1,12%   1,31%   88,53%
18,98% 10,37% 4,63% 8,98% 27,04% 3,98% 4,17% 20,93% 0,28% 0,65%   1,01%   87,42%
21,87% 6,98% 4,37% 7,82% 33,81% 5,80% 2,52% 16,06% 0,17% 0,59%   0,50% 0,08% 91,79%
17,08% 6,38% 5,50% 8,64% 35,23% 5,20% 2,55% 18,16% 0,49% 0,79%   0,87% 0,10% 93,21%
18,29% 13,50% 2,70% 6,79% 28,22% 4,01% 3,57% 22,04% 0,26% 0,61%   0,35%   90,64%
18,97% 6,80% 4,42% 7,04% 31,62% 9,67% 3,82% 16,23% 0,60% 0,84%   1,06% 0,12% 84,21%
7,44% 2,61% 3,47% 3,60% 46,40% 11,91% 2,85% 20,97%   0,74% 0,12% 1,34%   74,91%
7,43% 5,60% 2,97% 3,09% 48,46% 12,11% 3,54% 15,09% 0,23% 1,49% 0,11%     73,68%
9,89% 5,74% 3,26% 3,56% 45,00% 10,39% 3,17% 17,41% 0,40% 1,19%   0,69%   78,98%
18,82% 14,22% 2,67% 6,95% 27,27% 6,10% 2,46% 20,64% 0,21% 0,64%   1,06% 0,11% 88,74%
16,06% 7,73% 4,55% 5,76% 32,42% 8,03% 5,15% 17,88% 1,06% 1,36%   0,45% 0,15% 82,28%
26,24% 8,39% 5,88% 7,03% 26,67% 5,45% 4,73% 14,98% 0,43% 0,22%   0,50%   90,92%
21,51% 9,76% 5,32% 5,32% 22,84% 13,53% 8,20% 11,75% 0,89% 0,89% 0,22% 1,74%    
21,06% 9,89% 4,99% 6,61% 28,16% 6,44% 4,17% 17,32% 0,39% 0,99% 0,04% 0,82% 0,03% 90,26%
17,87% 7,57% 3,70% 6,20% 34,38% 8,86% 4,03% 15,14% 0,56% 1,69% 0,08% 1,35%   83,94%
25,25% 8,92% 6,14% 6,73% 24,75% 7,83% 5,81% 12,96% 0,76% 0,84%   0,59%   89,65%
16,44% 14,13% 3,00% 7,37% 30,11% 4,07% 2,92% 20,74% 0,23% 1,00%   0,46% 0,15% 90,34%
18,80% 12,48% 2,16% 9,71% 24,04% 6,78% 2,62% 21,11% 0,46% 1,85%   1,07%   86,09%
28,49% 11,90% 6,58% 8,48% 23,35% 4,51% 4,51% 11,72% 0,09% 0,36% 0,09% 0,54%   91,70%
25,34% 9,59% 6,66% 5,37% 25,27% 7,09% 5,37% 14,10% 0,29% 0,93%   0,57%   82,12%
17,87% 9,32% 4,45% 5,63% 35,88% 3,76% 1,60% 20,31% 0,35% 0,83%   1,44%   87,26%
24,03% 10,37% 4,36% 5,89% 26,03% 9,54% 4,71% 13,19% 0,71% 1,18%   0,82%   87,70%
19,79% 10,57% 5,79% 5,36% 28,93% 9,71% 5,50% 12,79% 0,79% 0,79% 0,07% 1,41%   88,32%
19,16% 8,69% 5,44% 6,63% 29,91% 9,02% 5,50% 14,66% 0,20% 0,80%   0,72%   88,01%
11,46% 15,45% 1,75% 5,57% 28,03% 4,14% 1,27% 30,57%   1,75%   1,10%   84,33%
26,73% 8,05% 5,47% 9,04% 24,75% 4,10% 5,85% 14,88% 0,23% 0,91%   0,53% 0,08% 93,11%
22,79% 8,03% 5,49% 6,73% 29,58% 7,14% 4,80% 14,14% 0,21% 1,10% 0,07% 0,55% 0,07% 87,79%
24,96% 8,38% 5,70% 6,48% 29,02% 3,89% 3,63% 17,27% 0,26% 0,43% 0,17% 1,11%   91,36%
10,86% 7,10% 2,95% 5,50% 40,21% 8,45% 3,62% 19,44% 0,27% 1,61% 0,13% 0,53%   78,89%
15,96% 6,14% 4,72% 6,99% 36,36% 7,84% 1,61% 19,26% 0,19% 0,94%   0,66% 0,09% 88,25%
20,13% 9,27% 5,39% 5,48% 28,48% 6,82% 5,98% 17,44% 0,25% 0,76%   0,42%   90,92%
17,52% 11,72% 3,91% 5,93% 24,91% 4,54% 3,07% 26,59% 0,49% 1,33% 0,14% 0,90%   89,88%
11,79% 16,92% 2,95% 8,72% 23,33% 5,64% 4,36% 25,00% 0,64% 0,64%   0,76% 0,25% 89,44%
33,44% 8,44% 7,94% 6,77% 19,57% 4,10% 3,18% 15,89% 0,25% 0,42% 0,08% 0,50% 0,08% 89,38%
24,83% 9,97% 6,47% 4,90% 19,58% 8,74% 5,94% 16,26% 1,40% 1,92%   1,72%    
Kalmar 19,71% 9,20% 4,91% 6,55% 30,35% 6,71% 4,17% 17,09% 0,40% 0,92% 0,03% 0,83% 0,03% 89,18%

Röstfördelning övriga partier - kommun Kalmar

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 138 0,30% +138 +0,30    
MED Medborgerlig Samling 93 0,20% +93 +0,20    
DD Direktdemokraterna 41 0,09% +41 +0,09    
ENH Enhet 40 0,09% -16 -0,04 56 0,13%
PP Piratpartiet 35 0,08% -162 -0,37 197 0,45%
KrVP Kristna Värdepartiet 19 0,04% +7 +0,01 12 0,03%
DjuP Djurens parti 15 0,03%     15 0,03%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 12 0,03% +7 +0,01 5 0,01%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 9 0,02% +9 +0,02    
  Initiativet 7 0,02% +7 +0,02    
KLP Klassiskt liberala partiet 5 0,01% -3 -0,01 8 0,02%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 3 0,01% -8 -0,02 11 0,03%
  Basinkomstpartiet 2   +2      
TRP TRYGGHETSPARTIET 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -76 -0,17 76 0,17%
  Totalt övriga partier 420 0,92% +40 +0,05 380 0,87%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Kalmar

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se