2018-09-14 08:55:10

Val till riksdagen - Röster - kommun Kungsbacka

30,61%
9,75%
7,59%
7,82%
16,32%
3,70%
3,66%
19,31%
0,28%
0,96%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 91,80%
+1,46
2014: 90,34%

Röstfördelning - kommun Kungsbacka

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 17156 30,61% -2753 -7,40 19909 38,00%
C Centerpartiet 5464 9,75% +1489 +2,16 3975 7,59%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 4255 7,59% +1 -0,53 4254 8,12%
KD Kristdemokraterna 4382 7,82% +1498 +2,31 2884 5,51%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9149 16,32% +213 -0,73 8936 17,06%
V Vänsterpartiet 2074 3,70% +568 +0,83 1506 2,87%
MP Miljöpartiet de gröna 2050 3,66% -1110 -2,37 3160 6,03%
SD Sverigedemokraterna 10824 19,31% +4543 +7,32 6281 11,99%
FI Feministiskt initiativ 157 0,28% -885 -1,71 1042 1,99%
ÖVR Övriga anmälda partier 538 0,96% +99 +0,12 439 0,84%
  Giltiga röster 56049 100,00% +3663   52386 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 12 0,02% +12 +0,02    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 408 0,72% -12 -0,07 420 0,80%
OG Ogiltiga röster - övriga 21 0,04% -1   22 0,04%
VDT Valdeltagande 56490 91,80% +3662 +1,46 52828 90,34%
  Antal röstberättigade 61538   +3061   58477  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Kungsbacka

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
25,48% 10,43% 6,53% 7,09% 18,15% 4,94% 5,65% 20,70% 0,32% 0,72%   0,47% 0,16% 92,26%
28,02% 9,96% 6,17% 7,31% 18,06% 4,41% 3,61% 20,35% 0,18% 1,94% 0,09% 1,13%   89,91%
39,70% 9,34% 8,13% 10,69% 6,84% 1,92% 3,64% 18,32% 0,07% 1,35%   0,28%   90,19%
21,04% 9,63% 6,00% 9,33% 24,52% 3,78% 3,19% 21,70% 0,37% 0,44%   0,66% 0,07% 87,07%
21,06% 13,12% 3,97% 6,74% 17,45% 5,04% 4,33% 26,31% 0,50% 1,49% 0,07% 1,33%   89,21%
24,27% 13,30% 4,66% 6,12% 16,41% 3,50% 3,50% 26,31% 0,39% 1,55% 0,19% 0,96%   87,64%
28,21% 9,16% 10,16% 7,97% 19,32% 3,30% 4,76% 16,21% 0,27% 0,64%   0,36%   92,10%
40,65% 10,27% 9,54% 8,56% 11,49% 2,08% 2,87% 14,12% 0,06% 0,37%   0,85%   90,41%
26,09% 10,98% 7,76% 9,17% 19,16% 4,13% 3,96% 17,75% 0,17% 0,83%   0,82% 0,08% 90,05%
16,03% 15,06% 5,10% 8,50% 20,97% 5,91% 2,59% 24,53% 0,08% 1,21%   0,96%   89,97%
40,41% 9,34% 10,27% 8,84% 9,15% 2,30% 2,37% 16,44% 0,31% 0,56%   0,31%   89,80%
17,08% 17,00% 2,40% 7,71% 16,75% 4,98% 3,07% 29,68% 0,41% 0,91%   0,98% 0,16% 88,34%
24,24% 7,30% 7,63% 9,43% 19,87% 4,60% 4,04% 21,32% 0,11% 1,46% 0,11% 0,78%   83,63%
26,57% 6,99% 5,81% 9,15% 20,18% 3,64% 4,13% 22,44% 0,20% 0,89%   0,29% 0,10% 85,57%
24,85% 16,45% 6,04% 8,05% 12,54% 2,60% 3,55% 24,50% 0,47% 0,95%   0,82%   88,66%
30,35% 7,66% 6,83% 6,46% 23,06% 4,52% 4,52% 15,59% 0,37% 0,65%   0,64%   90,09%
21,21% 8,19% 7,27% 6,81% 24,58% 4,67% 3,45% 22,05% 0,46% 1,30% 0,08% 0,61% 0,08% 86,69%
31,87% 8,02% 6,70% 6,81% 14,29% 5,38% 2,75% 22,31% 0,11% 1,76%   0,98% 0,11% 80,91%
33,52% 8,10% 6,39% 6,89% 20,17% 4,19% 3,05% 16,12% 0,50% 1,07%   0,71%   90,20%
36,81% 7,90% 11,63% 9,38% 12,07% 3,13% 3,65% 14,76%   0,69%   0,26%   90,59%
43,22% 9,96% 14,05% 8,26% 4,73% 1,91% 2,61% 14,34% 0,21% 0,71%   0,21% 0,21% 92,34%
38,35% 8,47% 6,06% 9,79% 10,45% 2,12% 3,51% 20,09% 0,15% 1,02%   0,22% 0,07% 90,99%
39,66% 8,18% 6,70% 7,66% 15,10% 2,46% 2,83% 16,44%   0,97%   0,74%   89,31%
35,24% 9,71% 9,56% 7,32% 12,57% 2,70% 3,39% 18,35% 0,15% 1,00%   0,61% 0,08% 91,84%
38,24% 8,39% 7,82% 7,82% 14,20% 2,65% 3,23% 17,00% 0,14% 0,50%   0,78%   91,35%
46,83% 9,66% 11,96% 9,21% 4,67% 1,28% 2,05% 13,88%   0,45%   0,26%   91,00%
42,42% 7,89% 8,45% 7,26% 10,61% 1,91% 2,63% 17,86% 0,32% 0,64%   0,16%   89,65%
24,83% 5,20% 6,70% 6,12% 25,52% 6,00% 4,73% 19,63% 0,35% 0,92% 0,11% 1,48% 0,11% 86,71%
31,12% 12,28% 7,83% 7,73% 16,65% 3,09% 4,19% 16,01% 0,27% 0,82%   0,54%   91,70%
27,51% 9,35% 6,47% 8,11% 17,30% 3,59% 4,52% 21,59% 0,47% 1,09%   1,00%   90,00%
27,05% 11,55% 5,82% 6,32% 14,12% 4,05% 3,26% 25,17% 0,59% 2,07%   0,88%   90,44%
32,19% 8,96% 7,09% 6,24% 14,03% 3,27% 3,82% 23,07% 0,39% 0,94% 0,08% 0,54%   91,30%
33,15% 11,61% 8,25% 8,57% 13,69% 3,44% 5,36% 15,05% 0,24% 0,64%   0,40%   91,53%
30,56% 7,90% 7,62% 8,33% 21,45% 3,25% 2,68% 17,22% 0,35% 0,64%   0,98% 0,07% 84,78%
16,37% 5,22% 4,75% 6,24% 30,16% 7,25% 2,10% 25,33% 0,62% 1,95%   1,61%   81,70%
35,70% 8,91% 8,03% 9,78% 12,89% 4,52% 3,91% 15,65% 0,07% 0,54%   0,54% 0,07% 91,14%
32,99% 9,53% 6,09% 7,71% 15,55% 3,89% 4,47% 18,86% 0,19% 0,71% 0,06% 0,83%   90,47%
27,37% 8,57% 10,06% 7,73% 20,20% 3,54% 4,75% 17,04% 0,28% 0,47%   0,83%   87,13%
25,55% 8,06% 8,06% 7,51% 21,72% 3,35% 4,37% 20,29% 0,20% 0,89% 0,07% 1,21%   82,90%
18,54% 11,45% 5,77% 6,92% 25,11% 3,90% 2,40% 23,96% 0,09% 1,86% 0,09% 0,97%   89,12%
32,40% 12,25% 9,80% 7,77% 13,02% 3,15% 3,50% 16,93% 0,35% 0,84%   0,42%   91,99%
27,68% 9,46% 8,95% 8,00% 18,98% 3,75% 3,62% 18,41% 0,25% 0,89%   1,01%   88,49%
27,51% 8,48% 7,74% 6,42% 19,54% 5,53% 3,69% 19,54% 0,52% 1,03%   0,95% 0,07% 87,32%
31,71% 10,61% 6,94% 4,98% 13,81% 5,57% 7,05% 17,49% 0,77% 1,07% 0,06% 0,76% 0,18%  
Kungsbacka 30,61% 9,75% 7,59% 7,82% 16,32% 3,70% 3,66% 19,31% 0,28% 0,96% 0,02% 0,72% 0,04% 91,80%

Röstfördelning övriga partier - kommun Kungsbacka

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 150 0,27% +150 +0,27    
MED Medborgerlig Samling 118 0,21% +118 +0,21    
DjuP Djurens parti 73 0,13% +33 +0,05 40 0,08%
PP Piratpartiet 55 0,10% -95 -0,19 150 0,29%
ENH Enhet 38 0,07% -27 -0,06 65 0,12%
DD Direktdemokraterna 36 0,06% +36 +0,06    
KrVP Kristna Värdepartiet 27 0,05% +10 +0,02 17 0,03%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 10 0,02% +10 +0,02    
NMR Nordiska motståndsrörelsen 10 0,02% +10 +0,02    
  Basinkomstpartiet 5 0,01% +5 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 5 0,01% -4 -0,01 9 0,02%
  NY REFORM 2   +2      
  Initiativet 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 8 0,01% -150 -0,29 158 0,30%
  Totalt övriga partier 538 0,96% +99 +0,12 439 0,84%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Kungsbacka

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Folkhemmet Sverige 7
Raggarpartiet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se