2018-09-16 03:45:41

Val till riksdagen - Röster - kommunvalkrets 4 Östra Söderort

14,51%
6,58%
5,17%
3,53%
29,27%
18,92%
8,37%
11,26%
1,04%
1,35%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 85,17%
+1,71
2014: 83,46%

Röstfördelning - kommunvalkrets 4 Östra Söderort

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 13830 14,51% -3136 -4,38 16966 18,89%
C Centerpartiet 6271 6,58% +3087 +3,03 3184 3,55%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 4930 5,17% +509 +0,25 4421 4,92%
KD Kristdemokraterna 3366 3,53% +910 +0,80 2456 2,73%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 27899 29,27% +1777 +0,19 26122 29,09%
V Vänsterpartiet 18028 18,92% +8423 +8,22 9605 10,70%
MP Miljöpartiet de gröna 7973 8,37% -3088 -3,95 11061 12,32%
SD Sverigedemokraterna 10727 11,26% +3558 +3,27 7169 7,98%
FI Feministiskt initiativ 991 1,04% -6662 -7,48 7653 8,52%
ÖVR Övriga anmälda partier 1291 1,35% +120 +0,05 1171 1,30%
  Giltiga röster 95306 100,00% +5498   89808 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 53 0,06% +53 +0,06    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 652 0,68% -25 -0,07 677 0,75%
OG Ogiltiga röster - övriga 87 0,09% +41 +0,04 46 0,05%
VDT Valdeltagande 96098 85,17% +5567 +1,71 90531 83,46%
  Antal röstberättigade 112834   +4357   108477  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets 4 Östra Söderort

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
17,20% 9,46% 7,37% 4,00% 24,20% 14,74% 11,19% 10,01% 0,64% 1,18%   0,54% 0,09% 73,29%
16,47% 8,53% 3,88% 3,39% 25,58% 20,35% 7,66% 11,14% 1,65% 1,36% 0,10% 0,67%   84,83%
14,79% 8,12% 5,12% 4,12% 28,36% 14,91% 5,90% 16,57% 1,00% 1,11%   0,66%   87,44%
21,57% 11,19% 7,83% 4,19% 27,02% 11,56% 6,37% 8,64% 0,91% 0,73% 0,09% 0,18%   91,23%
15,79% 6,91% 5,50% 2,67% 24,35% 19,72% 9,03% 13,28% 1,34% 1,41% 0,08%   0,78% 87,17%
14,29% 7,68% 5,33% 3,55% 25,02% 22,96% 8,10% 10,23% 1,28% 1,56%   1,05%   87,94%
18,42% 4,68% 4,68% 3,31% 28,07% 18,62% 8,09% 11,50% 0,78% 1,85% 0,10% 0,68%   84,34%
9,63% 3,34% 3,21% 3,47% 30,81% 22,72% 9,76% 13,86% 1,54% 1,67%   0,64% 0,25% 77,74%
11,41% 4,18% 5,88% 3,05% 35,03% 19,10% 5,42% 13,45% 1,36% 1,13% 0,11% 1,01%   79,84%
11,20% 4,52% 3,51% 4,19% 27,83% 24,32% 7,47% 14,59% 1,02% 1,36% 0,45% 0,89% 0,11% 77,46%
10,00% 3,16% 3,16% 2,72% 28,51% 26,05% 9,30% 13,25% 1,75% 2,11% 0,17% 1,12% 0,17% 79,79%
8,37% 3,07% 3,73% 3,15% 31,59% 22,55% 6,30% 18,57% 0,91% 1,74% 0,08% 0,90%   80,98%
20,68% 6,17% 5,56% 4,48% 30,86% 15,28% 4,63% 10,19% 1,08% 1,08% 0,15% 0,46% 0,31% 76,67%
14,74% 8,53% 6,92% 4,11% 25,98% 17,65% 7,22% 12,34% 1,00% 1,50%   0,30%   89,69%
16,79% 5,01% 5,93% 4,93% 32,92% 11,95% 7,10% 13,03% 0,58% 1,75%   0,83%   87,15%
11,48% 4,43% 3,63% 2,92% 40,18% 15,01% 5,04% 14,70% 1,01% 1,61%   1,19%   74,44%
13,15% 3,34% 2,88% 3,34% 36,68% 17,53% 6,69% 13,38% 1,61% 1,38%   1,03% 0,11% 70,78%
21,26% 9,70% 6,56% 4,28% 25,68% 9,84% 7,13% 12,41% 1,14% 2,00% 0,14% 0,99%   84,71%
13,97% 3,93% 3,06% 2,47% 39,01% 14,26% 4,08% 16,74% 1,16% 1,31%   1,29%   74,28%
10,13% 2,91% 2,68% 4,07% 36,32% 19,79% 5,12% 16,76% 0,93% 1,28% 0,12% 0,35%   73,82%
15,90% 5,11% 3,66% 4,24% 36,90% 12,72% 3,56% 16,67% 0,48% 0,77%   0,19% 0,19% 80,22%
15,74% 5,70% 5,02% 2,17% 30,80% 19,13% 6,11% 13,84% 0,81% 0,68%   0,67%   74,05%
14,24% 3,38% 3,38% 3,23% 38,47% 16,89% 5,58% 13,07% 0,59% 1,17% 0,15% 0,87%   68,80%
19,87% 7,12% 5,38% 4,14% 26,99% 13,16% 11,09% 9,85% 1,08% 1,32%   0,82% 0,08% 86,03%
20,64% 7,40% 6,17% 4,44% 25,49% 11,92% 8,96% 13,08% 0,49% 1,40% 0,16% 1,06%   89,99%
23,15% 9,24% 9,24% 7,31% 22,71% 9,60% 7,57% 9,33% 0,26% 1,58% 0,09% 0,35%   92,99%
19,93% 9,14% 9,40% 5,40% 25,07% 10,27% 6,35% 13,58% 0,52% 0,35%   0,61% 0,09% 81,77%
20,44% 10,42% 9,29% 5,41% 26,90% 8,89% 8,97% 8,48% 0,65% 0,57%   0,80% 0,08% 85,49%
17,48% 5,14% 4,68% 5,05% 26,58% 12,25% 6,67% 19,46% 0,54% 2,16% 0,09% 0,71% 0,09% 83,52%
15,35% 4,89% 3,78% 4,34% 33,26% 16,80% 4,89% 15,24% 0,56% 0,89% 0,11% 1,42%   79,39%
11,76% 3,59% 1,87% 2,58% 40,75% 19,23% 2,58% 14,63% 0,43% 2,58%   0,57%   71,97%
15,22% 5,07% 4,40% 3,61% 38,22% 15,11% 5,75% 10,71% 1,01% 0,90%   0,78% 0,11% 75,59%
16,08% 9,44% 3,83% 5,60% 31,27% 14,01% 7,96% 10,32% 0,29% 1,18%   0,44% 0,29% 83,70%
17,26% 4,96% 4,96% 4,31% 32,47% 15,53% 4,31% 13,16% 0,86% 2,16%   1,17% 0,21% 80,69%
8,29% 4,69% 3,13% 3,44% 28,64% 26,60% 5,16% 18,15% 0,78% 1,10%   0,62% 0,31% 78,28%
7,69% 3,99% 4,19% 2,34% 28,63% 27,17% 14,80% 8,57% 1,56% 1,07%   0,29% 0,10% 69,57%
6,16% 4,65% 3,03% 1,51% 24,11% 31,03% 18,16% 8,54% 2,05% 0,76%   0,64%   88,50%
7,35% 5,56% 5,02% 2,69% 28,94% 23,48% 19,44% 5,47% 1,08% 0,99%   0,53%   82,68%
7,57% 4,19% 2,68% 2,68% 25,49% 31,08% 12,34% 10,59% 1,86% 1,51%   0,81%   82,48%
6,96% 1,71% 0,92% 3,15% 42,13% 25,07% 6,43% 10,50% 1,05% 2,10%   0,65% 0,13% 72,05%
7,82% 3,81% 4,23% 2,33% 28,54% 31,40% 7,19% 10,57% 2,64% 1,48%   1,04% 0,10% 78,77%
13,66% 10,13% 9,39% 2,70% 24,63% 15,24% 18,77% 4,00% 0,74% 0,74%   0,19%   93,25%
19,16% 13,20% 11,80% 4,09% 23,01% 11,10% 10,40% 5,14% 1,05% 1,05%   0,35%   85,30%
8,98% 3,57% 3,57% 1,94% 30,51% 28,98% 10,41% 10,00% 0,82% 1,22%     0,10% 86,13%
10,03% 5,64% 4,63% 2,53% 28,81% 23,50% 12,47% 9,94% 0,67% 1,77%   0,67%   88,00%
6,73% 5,43% 4,95% 1,95% 25,71% 26,12% 18,65% 7,06% 1,70% 1,70%   0,96%   90,74%
11,36% 5,31% 5,59% 2,66% 24,18% 25,18% 14,74% 8,97% 0,73% 1,28%   0,45% 0,18% 88,49%
11,97% 8,51% 5,89% 2,62% 25,91% 21,52% 14,69% 5,99% 1,40% 1,50%   0,47%   90,79%
19,13% 8,65% 7,06% 3,89% 25,63% 15,16% 9,37% 8,89% 0,95% 1,27%   0,32%   91,13%
15,43% 10,45% 6,53% 2,45% 25,31% 17,14% 11,59% 8,33% 0,90% 1,88% 0,08% 0,49%   87,13%
12,47% 8,92% 7,19% 2,77% 24,59% 21,21% 10,74% 9,52% 0,87% 1,73% 0,09% 0,34%   85,11%
16,17% 8,90% 4,31% 4,50% 23,06% 20,48% 9,76% 10,62% 0,77% 1,44%   1,14%   85,17%
11,96% 6,52% 4,52% 3,18% 32,53% 22,99% 7,78% 8,36% 1,09% 1,09%   0,66% 0,08% 86,01%
9,39% 5,35% 5,54% 3,00% 28,64% 24,32% 10,05% 9,77% 2,91% 1,03% 0,09% 0,74% 0,09% 83,59%
10,75% 2,26% 2,69% 2,37% 35,38% 27,42% 7,31% 8,49% 1,72% 1,61%   0,75% 0,21% 73,36%
11,66% 6,01% 6,64% 3,41% 30,94% 19,55% 10,58% 8,61% 1,08% 1,52% 0,09% 1,06%   80,23%
14,49% 10,97% 6,15% 2,37% 23,53% 19,67% 11,76% 9,04% 0,44% 1,58%   0,52%   86,61%
12,61% 3,94% 3,94% 4,14% 33,30% 23,11% 8,88% 7,87% 1,31% 0,91%   0,30% 0,10% 79,03%
6,08% 3,33% 2,91% 1,58% 27,73% 35,14% 10,07% 9,74% 1,67% 1,75% 0,17% 0,50% 0,08% 83,33%
18,46% 12,43% 6,86% 3,55% 25,44% 13,96% 11,12% 6,27% 0,71% 1,18%   0,35%   88,61%
9,42% 4,57% 3,71% 3,52% 27,59% 27,12% 11,99% 9,99% 1,05% 1,05%   0,47%   86,56%
9,86% 7,57% 5,90% 2,29% 27,73% 20,42% 16,81% 6,60% 1,41% 1,41%   0,70%   90,58%
15,93% 10,71% 6,56% 3,57% 25,81% 17,43% 10,79% 6,89% 0,50% 1,83% 0,16% 0,66%   89,34%
21,14% 13,31% 8,09% 5,69% 22,01% 11,71% 8,03% 8,70% 0,47% 0,87%   0,47% 0,07% 72,02%
17,93% 9,24% 5,75% 4,04% 25,54% 16,30% 7,22% 11,34% 1,09% 1,55%   1,00%   84,26%
24,78% 13,60% 12,20% 5,47% 18,30% 7,58% 9,15% 7,04% 0,78% 1,09%   0,31% 0,16% 91,85%
13,33% 9,96% 6,49% 3,64% 28,27% 15,73% 9,96% 10,76% 0,53% 1,33%   0,44%   86,59%
16,03% 6,14% 5,25% 3,38% 28,94% 18,88% 7,93% 10,86% 1,69% 0,89%   0,97% 0,18% 83,71%
10,18% 3,39% 3,51% 3,39% 31,90% 25,11% 7,35% 12,67% 1,24% 1,24% 0,45% 0,78% 0,11% 79,64%
13,17% 6,70% 4,88% 3,06% 27,47% 21,00% 6,13% 14,42% 1,70% 1,48%   1,23% 0,56% 80,23%
9,44% 3,60% 4,35% 2,98% 34,29% 23,48% 4,35% 14,78% 0,99% 1,74% 0,25% 0,62%   77,48%
10,78% 2,76% 2,63% 2,23% 32,46% 27,33% 4,20% 14,72% 1,05% 1,84% 0,39% 0,26%   80,55%
18,12% 5,76% 4,58% 2,88% 31,02% 17,59% 6,50% 11,30% 1,07% 1,17%   0,74%   82,46%
11,25% 3,89% 2,66% 2,66% 33,13% 21,88% 6,24% 15,34% 1,53% 1,43% 0,10% 0,51% 0,20% 72,88%
16,88% 5,79% 4,00% 2,94% 26,35% 21,53% 5,38% 14,11% 0,98% 2,04%   1,13% 0,24% 84,27%
27,48% 9,38% 7,08% 4,87% 20,77% 8,73% 5,79% 14,43% 0,74% 0,74%   0,55%   87,80%
30,29% 11,63% 9,77% 4,52% 20,36% 7,11% 6,79% 8,56% 0,24% 0,73%   0,16% 0,08% 92,47%
26,83% 10,71% 8,36% 5,92% 17,51% 7,84% 8,62% 12,98% 0,09% 1,13% 0,17% 0,61%   90,75%
7,16% 2,57% 1,62% 2,30% 42,16% 28,24% 3,24% 9,59% 1,22% 1,89%   0,80% 0,13% 69,55%
10,25% 2,91% 0,97% 2,77% 41,97% 23,41% 3,88% 11,36% 1,66% 0,83%   0,28% 0,14% 71,64%
7,71% 2,26% 1,60% 1,99% 45,08% 23,94% 4,79% 11,04% 0,80% 0,80%   0,40%   67,29%
13,30% 5,30% 2,34% 4,68% 34,73% 20,32% 4,06% 12,56% 1,11% 1,60%   0,49%   75,00%
9,52% 3,78% 3,02% 3,93% 39,43% 24,77% 3,47% 9,82% 0,76% 1,51%   1,19% 0,30% 70,74%
17,93% 4,84% 4,45% 3,66% 30,10% 16,88% 4,84% 15,58% 0,26% 1,44% 0,13% 0,91%   77,74%
13,16% 4,12% 3,09% 4,46% 32,95% 19,22% 5,95% 12,93% 2,06% 2,06%   1,02% 0,23% 75,97%
6,74% 4,99% 1,76% 2,79% 42,38% 23,17% 3,52% 12,46% 0,88% 1,32% 0,58% 0,87% 0,14% 69,86%
20,34% 5,97% 4,13% 4,69% 30,87% 11,95% 5,41% 14,22% 1,28% 1,14%   1,13%   84,24%
10,55% 4,95% 4,62% 3,41% 36,59% 16,59% 3,96% 16,92% 1,10% 1,32%   0,76% 0,33% 76,79%
7,44% 3,49% 2,73% 1,82% 50,38% 19,73% 2,88% 10,17% 0,61% 0,76%   0,75% 0,30% 67,07%
12,54% 6,33% 3,95% 4,75% 26,78% 24,18% 5,88% 13,11% 1,58% 0,90%   0,45%   80,23%
10,59% 2,72% 3,15% 3,00% 36,19% 23,32% 4,01% 14,31% 0,57% 2,15% 0,14% 0,43%   66,83%
16,99% 7,22% 4,35% 3,72% 25,58% 20,81% 7,11% 11,89% 1,17% 1,17% 0,11% 0,63%   85,19%
15,98% 5,37% 4,10% 3,68% 37,06% 14,29% 4,95% 12,87% 0,71% 0,99%   0,70% 0,14% 71,16%
16,92% 7,00% 5,57% 3,05% 29,46% 16,79% 7,94% 10,61% 1,17% 1,50% 0,13% 0,98% 0,33%  
4 Östra Söderort 14,51% 6,58% 5,17% 3,53% 29,27% 18,92% 8,37% 11,26% 1,04% 1,35% 0,06% 0,68% 0,09% 85,17%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets 4 Östra Söderort

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 388 0,41% +388 +0,41    
MED Medborgerlig Samling 224 0,24% +224 +0,24    
PP Piratpartiet 184 0,19% -317 -0,36 501 0,56%
DD Direktdemokraterna 114 0,12% +114 +0,12    
DjuP Djurens parti 83 0,09% -32 -0,04 115 0,13%
ENH Enhet 82 0,09% -56 -0,07 138 0,15%
KrVP Kristna Värdepartiet 68 0,07%     68 0,08%
  Initiativet 35 0,04% +35 +0,04    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 31 0,03% +4   27 0,03%
KLP Klassiskt liberala partiet 25 0,03% -2   27 0,03%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 20 0,02% +20 +0,02    
  Basinkomstpartiet 10 0,01% +10 +0,01    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 5 0,01% +3   2  
  Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) 4   +4      
  NY REFORM 2   +2      
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1   -3   4  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 15 0,02% -274 -0,31 289 0,32%
  Totalt övriga partier 1291 1,35% +120 +0,05 1171 1,30%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets 4 Östra Söderort

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Folkhemmet Sverige 3
ASYL.NUPARTIET 1
Humandemokraterna 1
POPULISTERNA 1
Technopartiet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se