2018-09-16 05:30:13

Val till riksdagen - Röster - I vallokal ej räknade röster

20,02%
10,13%
7,76%
3,93%
20,97%
13,75%
10,84%
10,11%
1,10%
1,37%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 962 20,02% -338 -7,17 1300 27,19%
C Centerpartiet 487 10,13% +208 +4,30 279 5,83%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 373 7,76%   -0,04 373 7,80%
KD Kristdemokraterna 189 3,93% +51 +1,05 138 2,89%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1008 20,97% +259 +5,31 749 15,66%
V Vänsterpartiet 661 13,75% +265 +5,47 396 8,28%
MP Miljöpartiet de gröna 521 10,84% -204 -4,32 725 15,16%
SD Sverigedemokraterna 486 10,11% +218 +4,51 268 5,60%
FI Feministiskt initiativ 53 1,10% -447 -9,35 500 10,46%
ÖVR Övriga anmälda partier 66 1,37% +12 +0,24 54 1,13%
  Giltiga röster 4806 100,00% +24   4782 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,02% +1 +0,02    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 21 0,43% -21 -0,44 42 0,87%
OG Ogiltiga röster - övriga 11 0,23% +6 +0,12 5 0,10%

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 20 0,42% +20 +0,42    
PP Piratpartiet 11 0,23% -11 -0,23 22 0,46%
ENH Enhet 9 0,19% -3 -0,06 12 0,25%
MED Medborgerlig Samling 9 0,19% +9 +0,19    
DjuP Djurens parti 8 0,17% +1 +0,02 7 0,15%
DD Direktdemokraterna 3 0,06% +3 +0,06    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 2 0,04% +2 +0,04    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,02% +1 +0,02    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 1 0,02% +1 +0,02    
NMR Nordiska motståndsrörelsen 1 0,02% +1 +0,02    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1 -0,02 1 0,02%
KrVP Kristna Värdepartiet     -3 -0,06 3 0,06%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,02% -8 -0,17 9 0,19%
  Totalt övriga partier 66 1,37% +12 +0,24 54 1,13%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Technopartiet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se