2018-09-12 18:55:25

Val till riksdagen - Röster - I vallokal ej räknade röster

17,35%
12,76%
5,10%
5,10%
21,43%
13,27%
11,22%
12,76%
0,00%
1,02%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 34 17,35% -12 -3,95 46 21,30%
C Centerpartiet 25 12,76% +11 +6,27 14 6,48%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 10 5,10% -5 -1,84 15 6,94%
KD Kristdemokraterna 10 5,10% -3 -0,92 13 6,02%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 42 21,43% -4 +0,13 46 21,30%
V Vänsterpartiet 26 13,27% +12 +6,78 14 6,48%
MP Miljöpartiet de gröna 22 11,22% -6 -1,74 28 12,96%
SD Sverigedemokraterna 25 12,76% +2 +2,11 23 10,65%
FI Feministiskt initiativ     -15 -6,94 15 6,94%
ÖVR Övriga anmälda partier 2 1,02%   +0,09 2 0,93%
  Giltiga röster 196 100,00% -20   216 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 1 0,51%   +0,05 1 0,46%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,51%   +0,05 1 0,46%

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
DD Direktdemokraterna 1 0,51% +1 +0,51    
DjuP Djurens parti 1 0,51% +1 +0,51    
PP Piratpartiet     -1 -0,46 1 0,46%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,46 1 0,46%
  Totalt övriga partier 2 1,02%   +0,09 2 0,93%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se