2018-09-14 07:59:09

Val till riksdagen - Röster - I vallokal ej räknade röster

14,95%
8,41%
2,49%
6,23%
34,89%
8,10%
2,49%
21,81%
0,00%
0,62%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 48 14,95% -14 -10,35 62 25,31%
C Centerpartiet 27 8,41%   -2,61 27 11,02%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 8 2,49% -6 -3,22 14 5,71%
KD Kristdemokraterna 20 6,23% +12 +2,97 8 3,27%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 112 34,89% +41 +5,91 71 28,98%
V Vänsterpartiet 26 8,10% +17 +4,43 9 3,67%
MP Miljöpartiet de gröna 8 2,49% -5 -2,81 13 5,31%
SD Sverigedemokraterna 70 21,81% +39 +9,15 31 12,65%
FI Feministiskt initiativ     -9 -3,67 9 3,67%
ÖVR Övriga anmälda partier 2 0,62% +1 +0,21 1 0,41%
  Giltiga röster 321 100,00% +76   245 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 1,53% +4 +1,13 1 0,41%
OG Ogiltiga röster - övriga            

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 1 0,31% +1 +0,31    
DjuP Djurens parti 1 0,31% +1 +0,31    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,41 1 0,41%
  Totalt övriga partier 2 0,62% +1 +0,21 1 0,41%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se