2018-09-14 07:01:34

Val till riksdagen - Röster - I vallokal ej räknade röster

31,71%
10,61%
6,94%
4,98%
13,81%
5,57%
7,05%
17,49%
0,77%
1,07%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 535 31,71% -183 -10,23 718 41,94%
C Centerpartiet 179 10,61% +82 +4,94 97 5,67%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 117 6,94% +5 +0,39 112 6,54%
KD Kristdemokraterna 84 4,98% +27 +1,65 57 3,33%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 233 13,81% +14 +1,02 219 12,79%
V Vänsterpartiet 94 5,57% +40 +2,42 54 3,15%
MP Miljöpartiet de gröna 119 7,05% -39 -2,18 158 9,23%
SD Sverigedemokraterna 295 17,49% +114 +6,91 181 10,57%
FI Feministiskt initiativ 13 0,77% -79 -4,60 92 5,37%
ÖVR Övriga anmälda partier 18 1,07% -6 -0,33 24 1,40%
  Giltiga röster 1687 100,00% -25   1712 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,06% +1 +0,06    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 13 0,76% -8 -0,45 21 1,21%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,18% +3 +0,18    

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 6 0,36% +6 +0,36    
MED Medborgerlig Samling 6 0,36% +6 +0,36    
DD Direktdemokraterna 2 0,12% +2 +0,12    
ENH Enhet 2 0,12% +2 +0,12    
DjuP Djurens parti 1 0,06% -4 -0,23 5 0,29%
PP Piratpartiet 1 0,06% -7 -0,41 8 0,47%
KLP Klassiskt liberala partiet     -1 -0,06 1 0,06%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -10 -0,58 10 0,58%
  Totalt övriga partier 18 1,07% -6 -0,33 24 1,40%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se