2018-09-14 18:24:21

Val till riksdagen - Röster - I vallokal ej räknade röster

18,65%
7,40%
2,89%
6,75%
18,97%
9,32%
5,79%
27,33%
1,29%
1,61%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 58 18,65% +14 +2,11 44 16,54%
C Centerpartiet 23 7,40% +10 +2,51 13 4,89%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 9 2,89% -5 -2,37 14 5,26%
KD Kristdemokraterna 21 6,75% +11 +2,99 10 3,76%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 59 18,97% -26 -12,98 85 31,95%
V Vänsterpartiet 29 9,32% +13 +3,31 16 6,02%
MP Miljöpartiet de gröna 18 5,79% -2 -1,73 20 7,52%
SD Sverigedemokraterna 85 27,33% +35 +8,53 50 18,80%
FI Feministiskt initiativ 4 1,29% -3 -1,35 7 2,63%
ÖVR Övriga anmälda partier 5 1,61% -2 -1,02 7 2,63%
  Giltiga röster 311 100,00% +45   266 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,32% +1 +0,32    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 1,58% -1 -0,63 6 2,21%
OG Ogiltiga röster - övriga            

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
DD Direktdemokraterna 2 0,64% +2 +0,64    
ENH Enhet 1 0,32% +1 +0,32    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,32% +1 +0,32    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 1 0,32%   -0,05 1 0,38%
KrVP Kristna Värdepartiet     -2 -0,75 2 0,75%
PP Piratpartiet     -4 -1,50 4 1,50%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018            
  Totalt övriga partier 5 1,61% -2 -1,02 7 2,63%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se