2018-09-15 22:52:38

Val till riksdagen - Röster - I vallokal ej räknade röster

21,72%
8,31%
7,29%
5,09%
20,09%
13,12%
9,27%
12,29%
1,25%
1,56%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 2892 21,72% -365 -6,23 3257 27,95%
C Centerpartiet 1107 8,31% +637 +4,28 470 4,03%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 971 7,29% +192 +0,61 779 6,68%
KD Kristdemokraterna 678 5,09% +266 +1,56 412 3,54%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2675 20,09% +521 +1,61 2154 18,48%
V Vänsterpartiet 1747 13,12% +801 +5,00 946 8,12%
MP Miljöpartiet de gröna 1235 9,27% -332 -4,17 1567 13,45%
SD Sverigedemokraterna 1637 12,29% +760 +4,77 877 7,53%
FI Feministiskt initiativ 166 1,25% -833 -7,33 999 8,57%
ÖVR Övriga anmälda partier 208 1,56% +15 -0,09 193 1,66%
  Giltiga röster 13316 100,00% +1662   11654 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 7 0,05% +7 +0,05    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 87 0,65% -26 -0,31 113 0,96%
OG Ogiltiga röster - övriga 25 0,19% +5 +0,02 20 0,17%

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 60 0,45% +60 +0,45    
MED Medborgerlig Samling 54 0,41% +54 +0,41    
PP Piratpartiet 30 0,23% -62 -0,56 92 0,79%
DD Direktdemokraterna 15 0,11% +15 +0,11    
DjuP Djurens parti 10 0,08% -8 -0,08 18 0,15%
  Basinkomstpartiet 7 0,05% +7 +0,05    
ENH Enhet 6 0,05% -4 -0,04 10 0,09%
KrVP Kristna Värdepartiet 6 0,05% -1 -0,02 7 0,06%
KLP Klassiskt liberala partiet 5 0,04% +1   4 0,03%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 5 0,04% +5 +0,04    
  Initiativet 3 0,02% +3 +0,02    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 2 0,02% +1 +0,01 1 0,01%
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1 0,01% +1 +0,01    
TRP TRYGGHETSPARTIET 1 0,01% +1 +0,01    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)     -3 -0,03 3 0,03%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 3 0,02% -55 -0,48 58 0,50%
  Totalt övriga partier 208 1,56% +15 -0,09 193 1,66%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Sociala Partiet (SP) 2
Final Partiet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se