2018-09-14 13:00:18

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Högalid 1 Reimersholme N-Långholmen

12,78%
8,35%
8,73%
2,66%
25,06%
17,59%
16,20%
6,84%
0,89%
0,89%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 76,05%
+3,34
2014: 72,71%

Röstfördelning - valdistrikt Högalid 1 Reimersholme N-Långholmen

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 101 12,78% -55 -7,34 156 20,13%
C Centerpartiet 66 8,35% +35 +4,35 31 4,00%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 69 8,73% +27 +3,31 42 5,42%
KD Kristdemokraterna 21 2,66% -1 -0,18 22 2,84%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 198 25,06% +54 +6,48 144 18,58%
V Vänsterpartiet 139 17,59% +55 +6,76 84 10,84%
MP Miljöpartiet de gröna 128 16,20% -11 -1,73 139 17,94%
SD Sverigedemokraterna 54 6,84% +19 +2,32 35 4,52%
FI Feministiskt initiativ 7 0,89% -111 -14,34 118 15,23%
ÖVR Övriga anmälda partier 7 0,89% +3 +0,37 4 0,52%
  Giltiga röster 790 100,00% +15   775 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 3 0,38%   -0,01 3 0,39%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,13% +1 +0,13    
VDT Valdeltagande 794 76,05% +16 +3,34 778 72,71%
  Antal röstberättigade 1044   -26   1070  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Högalid 1 Reimersholme N-Långholmen

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 4 0,51% +4 +0,51    
ENH Enhet 1 0,13%     1 0,13%
MED Medborgerlig Samling 1 0,13% +1 +0,13    
PP Piratpartiet 1 0,13%     1 0,13%
KLP Klassiskt liberala partiet     -1 -0,13 1 0,13%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,13 1 0,13%
  Totalt övriga partier 7 0,89% +3 +0,37 4 0,52%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Högalid 1 Reimersholme N-Långholmen

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se