2018-09-11 19:57:09

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Högalid 6 Pålsundsparken

16,15%
12,21%
5,92%
2,96%
21,95%
17,76%
14,18%
6,17%
1,11%
1,60%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 88,70%
+2,17
2014: 86,52%

Röstfördelning - valdistrikt Högalid 6 Pålsundsparken

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 131 16,15% -28 -3,65 159 19,80%
C Centerpartiet 99 12,21% +57 +6,98 42 5,23%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 48 5,92%   -0,06 48 5,98%
KD Kristdemokraterna 24 2,96% +8 +0,97 16 1,99%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 178 21,95% +29 +3,39 149 18,56%
V Vänsterpartiet 144 17,76% +55 +6,67 89 11,08%
MP Miljöpartiet de gröna 115 14,18% -18 -2,38 133 16,56%
SD Sverigedemokraterna 50 6,17% +15 +1,81 35 4,36%
FI Feministiskt initiativ 9 1,11% -117 -14,58 126 15,69%
ÖVR Övriga anmälda partier 13 1,60% +7 +0,86 6 0,75%
  Giltiga röster 811 100,00% +8   803 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 3 0,37% -3 -0,37 6 0,74%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,25% +2 +0,25    
VDT Valdeltagande 816 88,70% +7 +2,17 809 86,52%
  Antal röstberättigade 920   -15   935  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Högalid 6 Pålsundsparken

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 5 0,62% +5 +0,62    
MED Medborgerlig Samling 3 0,37% +3 +0,37    
DjuP Djurens parti 2 0,25% +1 +0,12 1 0,12%
PP Piratpartiet 2 0,25% -1 -0,13 3 0,37%
ENH Enhet 1 0,12%     1 0,12%
KLP Klassiskt liberala partiet     -1 -0,12 1 0,12%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018            
  Totalt övriga partier 13 1,60% +7 +0,86 6 0,75%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Högalid 6 Pålsundsparken

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se