2018-09-15 17:01:50

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Högalid 12 Skinnarviksparken

18,12%
9,27%
8,64%
3,27%
23,60%
16,33%
10,33%
8,96%
0,63%
0,84%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 88,39%
+1,35
2014: 87,05%

Röstfördelning - valdistrikt Högalid 12 Skinnarviksparken

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 172 18,12% -24 -3,44 196 21,56%
C Centerpartiet 88 9,27% +27 +2,56 61 6,71%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 82 8,64% +16 +1,38 66 7,26%
KD Kristdemokraterna 31 3,27% -1 -0,25 32 3,52%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 224 23,60% +30 +2,26 194 21,34%
V Vänsterpartiet 155 16,33% +63 +6,21 92 10,12%
MP Miljöpartiet de gröna 98 10,33% -28 -3,53 126 13,86%
SD Sverigedemokraterna 85 8,96% +22 +2,03 63 6,93%
FI Feministiskt initiativ 6 0,63% -68 -7,51 74 8,14%
ÖVR Övriga anmälda partier 8 0,84% +3 +0,29 5 0,55%
  Giltiga röster 949 100,00% +40   909 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 2 0,21% -2 -0,23 4 0,44%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,11%     1 0,11%
VDT Valdeltagande 952 88,39% +38 +1,35 914 87,05%
  Antal röstberättigade 1077   +27   1050  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Högalid 12 Skinnarviksparken

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 3 0,32% +3 +0,32    
PP Piratpartiet 3 0,32% +2 +0,21 1 0,11%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 1 0,11% +1 +0,11    
MED Medborgerlig Samling 1 0,11% +1 +0,11    
DjuP Djurens parti     -1 -0,11 1 0,11%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)     -1 -0,11 1 0,11%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -2 -0,22 2 0,22%
  Totalt övriga partier 8 0,84% +3 +0,29 5 0,55%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Högalid 12 Skinnarviksparken

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se