2018-09-15 21:38:46

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Högalid 15 Rackarbergen

12,40%
7,09%
5,20%
3,54%
24,14%
26,36%
10,19%
8,64%
1,44%
1,00%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 87,74%
+0,46
2014: 87,28%

Röstfördelning - valdistrikt Högalid 15 Rackarbergen

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 112 12,40% -57 -6,50 169 18,90%
C Centerpartiet 64 7,09% +26 +2,84 38 4,25%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 47 5,20%   -0,05 47 5,26%
KD Kristdemokraterna 32 3,54% +21 +2,31 11 1,23%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 218 24,14% +35 +3,67 183 20,47%
V Vänsterpartiet 238 26,36% +120 +13,16 118 13,20%
MP Miljöpartiet de gröna 92 10,19% -53 -6,03 145 16,22%
SD Sverigedemokraterna 78 8,64% +34 +3,72 44 4,92%
FI Feministiskt initiativ 13 1,44% -114 -12,77 127 14,21%
ÖVR Övriga anmälda partier 9 1,00% -3 -0,35 12 1,34%
  Giltiga röster 903 100,00% +9   894 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 6 0,66% +1 +0,10 5 0,56%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 909 87,74% +10 +0,46 899 87,28%
  Antal röstberättigade 1036   +6   1030  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Högalid 15 Rackarbergen

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 3 0,33% +3 +0,33    
MED Medborgerlig Samling 3 0,33% +3 +0,33    
PP Piratpartiet 2 0,22% -4 -0,45 6 0,67%
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,11%     1 0,11%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -5 -0,56 5 0,56%
  Totalt övriga partier 9 1,00% -3 -0,35 12 1,34%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Högalid 15 Rackarbergen

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se