2018-09-16 02:02:18

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Högalid 18 Lundagatan S mfl

12,95%
8,92%
6,69%
4,78%
25,48%
20,59%
9,34%
8,70%
0,85%
1,70%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 84,89%
+0,45
2014: 84,45%

Röstfördelning - valdistrikt Högalid 18 Lundagatan S mfl

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 122 12,95% -32 -3,19 154 16,14%
C Centerpartiet 84 8,92% +39 +4,20 45 4,72%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 63 6,69% -13 -1,28 76 7,97%
KD Kristdemokraterna 45 4,78% +9 +1,00 36 3,77%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 240 25,48% +36 +4,09 204 21,38%
V Vänsterpartiet 194 20,59% +80 +8,64 114 11,95%
MP Miljöpartiet de gröna 88 9,34% -54 -5,54 142 14,88%
SD Sverigedemokraterna 82 8,70% +15 +1,68 67 7,02%
FI Feministiskt initiativ 8 0,85% -101 -10,58 109 11,43%
ÖVR Övriga anmälda partier 16 1,70% +9 +0,96 7 0,73%
  Giltiga röster 942 100,00% -12   954 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 2 0,21% -4 -0,41 6 0,62%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,10 1 0,10%
VDT Valdeltagande 944 84,89% -17 +0,45 961 84,45%
  Antal röstberättigade 1112   -26   1138  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Högalid 18 Lundagatan S mfl

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 6 0,64% +6 +0,64    
AfS Alternativ för Sverige 2 0,21% +2 +0,21    
PP Piratpartiet 2 0,21%     2 0,21%
  Basinkomstpartiet 1 0,11% +1 +0,11    
DjuP Djurens parti 1 0,11%     1 0,10%
ENH Enhet 1 0,11%     1 0,10%
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1 0,11%     1 0,10%
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,11%     1 0,10%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1 0,11% +1 +0,11    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,10 1 0,10%
  Totalt övriga partier 16 1,70% +9 +0,96 7 0,73%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Högalid 18 Lundagatan S mfl

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se