2018-09-14 19:38:08

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Högalid 20 Folkskolegatan mfl

13,04%
9,17%
6,19%
2,54%
24,20%
23,09%
12,04%
6,41%
1,88%
1,44%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 84,76%
+0,81
2014: 83,95%

Röstfördelning - valdistrikt Högalid 20 Folkskolegatan mfl

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 118 13,04% -27 -2,27 145 15,31%
C Centerpartiet 83 9,17% +42 +4,84 41 4,33%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 56 6,19% -4 -0,15 60 6,34%
KD Kristdemokraterna 23 2,54% +1 +0,22 22 2,32%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 219 24,20% +24 +3,61 195 20,59%
V Vänsterpartiet 209 23,09% +93 +10,84 116 12,25%
MP Miljöpartiet de gröna 109 12,04% -42 -3,90 151 15,95%
SD Sverigedemokraterna 58 6,41% +1 +0,39 57 6,02%
FI Feministiskt initiativ 17 1,88% -132 -13,86 149 15,73%
ÖVR Övriga anmälda partier 13 1,44% +2 +0,27 11 1,16%
  Giltiga röster 905 100,00% -42   947 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2 0,22% +2 +0,22    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4 0,44% -1 -0,09 5 0,53%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,11% +1 +0,11    
VDT Valdeltagande 912 84,76% -40 +0,81 952 83,95%
  Antal röstberättigade 1076   -58   1134  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Högalid 20 Folkskolegatan mfl

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 6 0,66% +6 +0,66    
MED Medborgerlig Samling 2 0,22% +2 +0,22    
DD Direktdemokraterna 1 0,11% +1 +0,11    
DjuP Djurens parti 1 0,11% -1 -0,10 2 0,21%
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,11% +1 +0,11    
NMR Nordiska motståndsrörelsen 1 0,11% +1 +0,11    
PP Piratpartiet 1 0,11% -2 -0,21 3 0,32%
ENH Enhet     -1 -0,11 1 0,11%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -5 -0,53 5 0,53%
  Totalt övriga partier 13 1,44% +2 +0,27 11 1,16%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Högalid 20 Folkskolegatan mfl

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se