2018-09-15 09:36:53

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Katarina 2 Mosebacke

16,95%
12,17%
8,43%
5,92%
21,90%
14,68%
9,00%
9,57%
0,49%
0,89%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 88,52%
+2,89
2014: 85,63%

Röstfördelning - valdistrikt Katarina 2 Mosebacke

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 209 16,95% -129 -11,96 338 28,91%
C Centerpartiet 150 12,17% +87 +6,78 63 5,39%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 104 8,43% -8 -1,15 112 9,58%
KD Kristdemokraterna 73 5,92% +35 +2,67 38 3,25%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 270 21,90% +103 +7,61 167 14,29%
V Vänsterpartiet 181 14,68% +73 +5,44 108 9,24%
MP Miljöpartiet de gröna 111 9,00% -21 -2,29 132 11,29%
SD Sverigedemokraterna 118 9,57% +52 +3,92 66 5,65%
FI Feministiskt initiativ 6 0,49% -127 -10,89 133 11,38%
ÖVR Övriga anmälda partier 11 0,89% -1 -0,13 12 1,03%
  Giltiga röster 1233 100,00% +64   1169 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 0,64% +3 +0,22 5 0,43%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1241 88,52% +67 +2,89 1174 85,63%
  Antal röstberättigade 1402   +31   1371  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Katarina 2 Mosebacke

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 4 0,32% +4 +0,32    
MED Medborgerlig Samling 3 0,24% +3 +0,24    
PP Piratpartiet 2 0,16% -5 -0,44 7 0,60%
ENH Enhet 1 0,08%     1 0,09%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 1 0,08% +1 +0,08    
DjuP Djurens parti     -1 -0,09 1 0,09%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -3 -0,26 3 0,26%
  Totalt övriga partier 11 0,89% -1 -0,13 12 1,03%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Katarina 2 Mosebacke

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se