2018-09-15 11:57:52

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Katarina 15 Ölandsgatan mfl

14,65%
8,28%
7,71%
5,61%
21,98%
18,84%
10,09%
11,04%
0,57%
1,24%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 80,95%
+0,46
2014: 80,50%

Röstfördelning - valdistrikt Katarina 15 Ölandsgatan mfl

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 154 14,65% -75 -8,16 229 22,81%
C Centerpartiet 87 8,28% +47 +4,29 40 3,98%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 81 7,71% +27 +2,33 54 5,38%
KD Kristdemokraterna 59 5,61%   -0,26 59 5,88%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 231 21,98% +47 +3,65 184 18,33%
V Vänsterpartiet 198 18,84% +85 +7,58 113 11,25%
MP Miljöpartiet de gröna 106 10,09% -42 -4,66 148 14,74%
SD Sverigedemokraterna 116 11,04% +42 +3,67 74 7,37%
FI Feministiskt initiativ 6 0,57% -88 -8,79 94 9,36%
ÖVR Övriga anmälda partier 13 1,24% +4 +0,34 9 0,90%
  Giltiga röster 1051 100,00% +47   1004 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 3 0,28% +1 +0,09 2 0,20%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,10 1 0,10%
VDT Valdeltagande 1054 80,95% +47 +0,46 1007 80,50%
  Antal röstberättigade 1302   +51   1251  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Katarina 15 Ölandsgatan mfl

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 6 0,57% +6 +0,57    
DjuP Djurens parti 2 0,19% +1 +0,09 1 0,10%
ENH Enhet 2 0,19% +1 +0,09 1 0,10%
MED Medborgerlig Samling 2 0,19% +2 +0,19    
NMR Nordiska motståndsrörelsen 1 0,10% +1 +0,10    
PP Piratpartiet     -5 -0,50 5 0,50%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)     -1 -0,10 1 0,10%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,10 1 0,10%
  Totalt övriga partier 13 1,24% +4 +0,34 9 0,90%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Katarina 15 Ölandsgatan mfl

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se