2018-09-16 03:08:58

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Katarina 16 Blekingegatan Ö mfl

15,95%
8,16%
6,99%
3,13%
26,88%
17,55%
9,40%
9,61%
0,87%
1,46%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 87,29%
+1,57
2014: 85,72%

Röstfördelning - valdistrikt Katarina 16 Blekingegatan Ö mfl

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 219 15,95% -56 -6,57 275 22,52%
C Centerpartiet 112 8,16% +57 +3,65 55 4,50%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 96 6,99% +22 +0,93 74 6,06%
KD Kristdemokraterna 43 3,13% +8 +0,27 35 2,87%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 369 26,88% +115 +6,07 254 20,80%
V Vänsterpartiet 241 17,55% +111 +6,91 130 10,65%
MP Miljöpartiet de gröna 129 9,40% -31 -3,71 160 13,10%
SD Sverigedemokraterna 132 9,61% +56 +3,39 76 6,22%
FI Feministiskt initiativ 12 0,87% -146 -12,07 158 12,94%
ÖVR Övriga anmälda partier 20 1,46% +16 +1,13 4 0,33%
  Giltiga röster 1373 100,00% +152   1221 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 0,58% -2 -0,23 10 0,81%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1381 87,29% +150 +1,57 1231 85,72%
  Antal röstberättigade 1582   +146   1436  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Katarina 16 Blekingegatan Ö mfl

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 6 0,44% +6 +0,44    
MED Medborgerlig Samling 5 0,36% +5 +0,36    
DjuP Djurens parti 2 0,15% +2 +0,15    
PP Piratpartiet 2 0,15% +1 +0,06 1 0,08%
DD Direktdemokraterna 1 0,07% +1 +0,07    
ENH Enhet 1 0,07% +1 +0,07    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1 0,07% +1 +0,07    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 2 0,15% -1 -0,10 3 0,25%
  Totalt övriga partier 20 1,46% +16 +1,13 4 0,33%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Katarina 16 Blekingegatan Ö mfl

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Vi Socialkonservativa 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se