2018-09-16 01:59:24

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Sofia 1 Mandelparken

21,53%
9,21%
11,14%
4,75%
23,24%
8,09%
11,36%
8,83%
0,52%
1,34%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 83,92%
-0,76
2014: 84,68%

Röstfördelning - valdistrikt Sofia 1 Mandelparken

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 290 21,53% -113 -9,33 403 30,86%
C Centerpartiet 124 9,21% +65 +4,69 59 4,52%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 150 11,14%   -0,35 150 11,49%
KD Kristdemokraterna 64 4,75% +2   62 4,75%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 313 23,24% +53 +3,33 260 19,91%
V Vänsterpartiet 109 8,09% +28 +1,89 81 6,20%
MP Miljöpartiet de gröna 153 11,36% +6 +0,10 147 11,26%
SD Sverigedemokraterna 119 8,83% +50 +3,55 69 5,28%
FI Feministiskt initiativ 7 0,52% -65 -4,99 72 5,51%
ÖVR Övriga anmälda partier 18 1,34% +15 +1,11 3 0,23%
  Giltiga röster 1347 100,00% +41   1306 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4 0,30%   -0,01 4 0,31%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,07% +1 +0,07    
VDT Valdeltagande 1352 83,92% +42 -0,76 1310 84,68%
  Antal röstberättigade 1611   +64   1547  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Sofia 1 Mandelparken

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 7 0,52% +7 +0,52    
MED Medborgerlig Samling 4 0,30% +4 +0,30    
  Basinkomstpartiet 1 0,07% +1 +0,07    
DD Direktdemokraterna 1 0,07% +1 +0,07    
DjuP Djurens parti 1 0,07%     1 0,08%
ENH Enhet 1 0,07% +1 +0,07    
  Initiativet 1 0,07% +1 +0,07    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,07% +1 +0,07    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 1 0,07% +1 +0,07    
PP Piratpartiet     -1 -0,08 1 0,08%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,08 1 0,08%
  Totalt övriga partier 18 1,34% +15 +1,11 3 0,23%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Sofia 1 Mandelparken

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se