2018-09-15 09:47:29

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Sofia 7 Kv Vitbetan

13,28%
10,78%
6,26%
2,60%
22,23%
19,83%
14,44%
7,80%
1,44%
1,35%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,21%
+2,52
2014: 83,69%

Röstfördelning - valdistrikt Sofia 7 Kv Vitbetan

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 138 13,28% -38 -4,41 176 17,69%
C Centerpartiet 112 10,78% +68 +6,36 44 4,42%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 65 6,26% -11 -1,38 76 7,64%
KD Kristdemokraterna 27 2,60%   -0,11 27 2,71%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 231 22,23% +64 +5,45 167 16,78%
V Vänsterpartiet 206 19,83% +89 +8,07 117 11,76%
MP Miljöpartiet de gröna 150 14,44% -18 -2,45 168 16,88%
SD Sverigedemokraterna 81 7,80% +25 +2,17 56 5,63%
FI Feministiskt initiativ 15 1,44% -139 -14,03 154 15,48%
ÖVR Övriga anmälda partier 14 1,35% +4 +0,34 10 1,01%
  Giltiga röster 1039 100,00% +44   995 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,10% +1 +0,10    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4 0,38% -7 -0,71 11 1,09%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1044 86,21% +38 +2,52 1006 83,69%
  Antal röstberättigade 1211   +9   1202  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Sofia 7 Kv Vitbetan

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 4 0,38% +4 +0,38    
MED Medborgerlig Samling 3 0,29% +3 +0,29    
DjuP Djurens parti 2 0,19% +2 +0,19    
DD Direktdemokraterna 1 0,10% +1 +0,10    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,10%     1 0,10%
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,10%     1 0,10%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 1 0,10% +1 +0,10    
PP Piratpartiet 1 0,10% -3 -0,31 4 0,40%
ENH Enhet     -1 -0,10 1 0,10%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -3 -0,30 3 0,30%
  Totalt övriga partier 14 1,35% +4 +0,34 10 1,01%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Sofia 7 Kv Vitbetan

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se