2018-09-14 19:16:55

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Hägersten 36 Västberga Ö

11,91%
6,59%
4,18%
2,53%
23,19%
25,48%
6,46%
15,08%
2,53%
2,03%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 74,46%
-0,54
2014: 75,00%

Röstfördelning - valdistrikt Hägersten 36 Västberga Ö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 94 11,91% -28 -4,59 122 16,51%
C Centerpartiet 52 6,59% +30 +3,61 22 2,98%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 33 4,18% -2 -0,55 35 4,74%
KD Kristdemokraterna 20 2,53% +10 +1,18 10 1,35%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 183 23,19% -12 -3,19 195 26,39%
V Vänsterpartiet 201 25,48% +100 +11,81 101 13,67%
MP Miljöpartiet de gröna 51 6,46% -24 -3,68 75 10,15%
SD Sverigedemokraterna 119 15,08% +41 +4,53 78 10,55%
FI Feministiskt initiativ 20 2,53% -74 -10,19 94 12,72%
ÖVR Övriga anmälda partier 16 2,03% +9 +1,08 7 0,95%
  Giltiga röster 789 100,00% +50   739 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4 0,50% -3 -0,43 7 0,94%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,13 1 0,13%
VDT Valdeltagande 793 74,46% +46 -0,54 747 75,00%
  Antal röstberättigade 1065   +69   996  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Hägersten 36 Västberga Ö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 5 0,63% +5 +0,63    
MED Medborgerlig Samling 4 0,51% +4 +0,51    
NMR Nordiska motståndsrörelsen 3 0,38% +3 +0,38    
DD Direktdemokraterna 1 0,13% +1 +0,13    
DjuP Djurens parti 1 0,13% +1 +0,13    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,13% +1 +0,13    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 1 0,13% +1 +0,13    
ENH Enhet     -2 -0,27 2 0,27%
PP Piratpartiet     -1 -0,14 1 0,14%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -4 -0,54 4 0,54%
  Totalt övriga partier 16 2,03% +9 +1,08 7 0,95%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Hägersten 36 Västberga Ö

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se