2018-09-12 15:30:48

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Södertälje 5 Mariekälla södra

19,11%
10,34%
4,84%
10,47%
23,95%
6,54%
4,19%
17,67%
0,79%
2,09%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 77,53%
-0,13
2014: 77,66%

Röstfördelning - valdistrikt Södertälje 5 Mariekälla södra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 146 19,11% -67 -8,20 213 27,31%
C Centerpartiet 79 10,34% +45 +5,98 34 4,36%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 37 4,84% -4 -0,41 41 5,26%
KD Kristdemokraterna 80 10,47% +56 +7,39 24 3,08%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 183 23,95% -41 -4,77 224 28,72%
V Vänsterpartiet 50 6,54% +7 +1,03 43 5,51%
MP Miljöpartiet de gröna 32 4,19% -21 -2,61 53 6,79%
SD Sverigedemokraterna 135 17,67% +16 +2,41 119 15,26%
FI Feministiskt initiativ 6 0,79% -13 -1,65 19 2,44%
ÖVR Övriga anmälda partier 16 2,09% +6 +0,81 10 1,28%
  Giltiga röster 764 100,00% -16   780 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,13% +1 +0,13    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 1,03% -8 -0,98 16 2,01%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 773 77,53% -23 -0,13 796 77,66%
  Antal röstberättigade 997   -28   1025  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Södertälje 5 Mariekälla södra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 6 0,79% +6 +0,79    
MED Medborgerlig Samling 4 0,52% +4 +0,52    
DD Direktdemokraterna 2 0,26% +2 +0,26    
KrVP Kristna Värdepartiet 2 0,26% +2 +0,26    
DjuP Djurens parti 1 0,13%     1 0,13%
PP Piratpartiet 1 0,13% -2 -0,25 3 0,38%
ENH Enhet     -1 -0,13 1 0,13%
KLP Klassiskt liberala partiet     -1 -0,13 1 0,13%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -4 -0,51 4 0,51%
  Totalt övriga partier 16 2,09% +6 +0,81 10 1,28%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Södertälje 5 Mariekälla södra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se