2018-09-15 18:55:19

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Södertälje 10 Tälje

22,89%
7,21%
4,89%
7,63%
25,04%
8,79%
4,81%
17,16%
0,50%
1,08%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 79,49%
-1,67
2014: 81,16%

Röstfördelning - valdistrikt Södertälje 10 Tälje

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 276 22,89% -65 -5,20 341 28,09%
C Centerpartiet 87 7,21% +44 +3,67 43 3,54%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 59 4,89% -1 -0,05 60 4,94%
KD Kristdemokraterna 92 7,63% +43 +3,59 49 4,04%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 302 25,04% -13 -0,91 315 25,95%
V Vänsterpartiet 106 8,79% +37 +3,11 69 5,68%
MP Miljöpartiet de gröna 58 4,81% -61 -4,99 119 9,80%
SD Sverigedemokraterna 207 17,16% +43 +3,66 164 13,51%
FI Feministiskt initiativ 6 0,50% -40 -3,29 46 3,79%
ÖVR Övriga anmälda partier 13 1,08% +5 +0,42 8 0,66%
  Giltiga röster 1206 100,00% -8   1214 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 6 0,49% -11 -0,89 17 1,38%
OG Ogiltiga röster - övriga 5 0,41% +4 +0,33 1 0,08%
VDT Valdeltagande 1217 79,49% -15 -1,67 1232 81,16%
  Antal röstberättigade 1531   +13   1518  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Södertälje 10 Tälje

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 3 0,25% +3 +0,25    
DD Direktdemokraterna 3 0,25% +3 +0,25    
PP Piratpartiet 2 0,17% -3 -0,25 5 0,41%
  Basinkomstpartiet 1 0,08% +1 +0,08    
DjuP Djurens parti 1 0,08% -1 -0,08 2 0,16%
ENH Enhet 1 0,08% +1 +0,08    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,08%     1 0,08%
MED Medborgerlig Samling 1 0,08% +1 +0,08    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018            
  Totalt övriga partier 13 1,08% +5 +0,42 8 0,66%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Södertälje 10 Tälje

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se