2018-09-14 16:02:26

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Södertälje 24 Brunnsäng västra

14,01%
2,58%
2,58%
8,86%
33,98%
8,05%
2,25%
26,25%
0,00%
1,45%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 68,92%
-4,51
2014: 73,43%

Röstfördelning - valdistrikt Södertälje 24 Brunnsäng västra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 87 14,01% -15 -0,28 102 14,29%
C Centerpartiet 16 2,58% +1 +0,48 15 2,10%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 16 2,58% -12 -1,35 28 3,92%
KD Kristdemokraterna 55 8,86% +22 +4,23 33 4,62%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 211 33,98% -101 -9,72 312 43,70%
V Vänsterpartiet 50 8,05% +1 +1,19 49 6,86%
MP Miljöpartiet de gröna 14 2,25% -24 -3,07 38 5,32%
SD Sverigedemokraterna 163 26,25% +51 +10,56 112 15,69%
FI Feministiskt initiativ     -14 -1,96 14 1,96%
ÖVR Övriga anmälda partier 9 1,45% -2 -0,09 11 1,54%
  Giltiga röster 621 100,00% -93   714 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 11 1,74% +1 +0,36 10 1,38%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 632 68,92% -92 -4,51 724 73,43%
  Antal röstberättigade 917   -69   986  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Södertälje 24 Brunnsäng västra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 4 0,64% +4 +0,64    
KrVP Kristna Värdepartiet 2 0,32% -3 -0,38 5 0,70%
MED Medborgerlig Samling 2 0,32% +2 +0,32    
PP Piratpartiet 1 0,16% -1 -0,12 2 0,28%
DjuP Djurens parti     -2 -0,28 2 0,28%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -2 -0,28 2 0,28%
  Totalt övriga partier 9 1,45% -2 -0,09 11 1,54%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Södertälje 24 Brunnsäng västra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se