2018-09-13 08:46:38

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Södertälje 58 Lina östra

18,58%
5,85%
4,58%
22,90%
25,32%
4,96%
2,29%
14,12%
0,25%
1,15%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 70,98%
-5,38
2014: 76,37%

Röstfördelning - valdistrikt Södertälje 58 Lina östra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 146 18,58% -49 -5,32 195 23,90%
C Centerpartiet 46 5,85% +27 +3,52 19 2,33%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 36 4,58% -16 -1,79 52 6,37%
KD Kristdemokraterna 180 22,90% +86 +11,38 94 11,52%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 199 25,32% -64 -6,91 263 32,23%
V Vänsterpartiet 39 4,96% +6 +0,92 33 4,04%
MP Miljöpartiet de gröna 18 2,29% -31 -3,71 49 6,00%
SD Sverigedemokraterna 111 14,12% +30 +4,20 81 9,93%
FI Feministiskt initiativ 2 0,25% -12 -1,46 14 1,72%
ÖVR Övriga anmälda partier 9 1,15% -7 -0,82 16 1,96%
  Giltiga röster 786 100,00% -30   816 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 9 1,13% +2 +0,28 7 0,85%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,12 1 0,12%
VDT Valdeltagande 795 70,98% -29 -5,38 824 76,37%
  Antal röstberättigade 1120   +41   1079  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Södertälje 58 Lina östra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
KrVP Kristna Värdepartiet 3 0,38%   +0,01 3 0,37%
PP Piratpartiet 3 0,38% -3 -0,35 6 0,74%
MED Medborgerlig Samling 2 0,25% +2 +0,25    
DjuP Djurens parti 1 0,13% +1 +0,13    
KLP Klassiskt liberala partiet     -1 -0,12 1 0,12%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)     -2 -0,25 2 0,25%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -4 -0,49 4 0,49%
  Totalt övriga partier 9 1,15% -7 -0,82 16 1,96%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Södertälje 58 Lina östra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se