2018-09-12 17:45:07

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Stattena

21,49%
4,87%
3,89%
8,27%
25,95%
3,41%
4,30%
25,95%
0,24%
1,62%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 83,86%
-1,41
2014: 85,27%

Röstfördelning - valdistrikt Stattena

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 265 21,49% -28 -1,56 293 23,05%
C Centerpartiet 60 4,87% +14 +1,25 46 3,62%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 48 3,89% -16 -1,14 64 5,04%
KD Kristdemokraterna 102 8,27% +39 +3,32 63 4,96%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 320 25,95% -65 -4,34 385 30,29%
V Vänsterpartiet 42 3,41% +3 +0,34 39 3,07%
MP Miljöpartiet de gröna 53 4,30% -50 -3,81 103 8,10%
SD Sverigedemokraterna 320 25,95% +70 +6,28 250 19,67%
FI Feministiskt initiativ 3 0,24% -13 -1,02 16 1,26%
ÖVR Övriga anmälda partier 20 1,62% +8 +0,68 12 0,94%
  Giltiga röster 1233 100,00% -38   1271 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 19 1,52% -4 -0,26 23 1,77%
OG Ogiltiga röster - övriga     -3 -0,23 3 0,23%
VDT Valdeltagande 1252 83,86% -45 -1,41 1297 85,27%
  Antal röstberättigade 1493   -28   1521  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Stattena

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 11 0,89% +11 +0,89    
DD Direktdemokraterna 3 0,24% +3 +0,24    
KrVP Kristna Värdepartiet 2 0,16% +1 +0,08 1 0,08%
PP Piratpartiet 2 0,16% -3 -0,23 5 0,39%
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,08% +1 +0,08    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 1 0,08% +1 +0,08    
DjuP Djurens parti     -1 -0,08 1 0,08%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -5 -0,39 5 0,39%
  Totalt övriga partier 20 1,62% +8 +0,68 12 0,94%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Stattena

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se