2018-09-12 17:55:43

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Östervärn-Röinge

21,57%
5,47%
6,19%
9,60%
29,82%
3,51%
3,41%
19,61%
0,10%
0,72%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 87,63%
-1,52
2014: 89,15%

Röstfördelning - valdistrikt Östervärn-Röinge

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 209 21,57% -46 -4,72 255 26,29%
C Centerpartiet 53 5,47% +19 +1,96 34 3,51%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 60 6,19% +2 +0,21 58 5,98%
KD Kristdemokraterna 93 9,60% +25 +2,59 68 7,01%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 289 29,82% -4 -0,38 293 30,21%
V Vänsterpartiet 34 3,51% +7 +0,73 27 2,78%
MP Miljöpartiet de gröna 33 3,41% -39 -4,02 72 7,42%
SD Sverigedemokraterna 190 19,61% +44 +4,56 146 15,05%
FI Feministiskt initiativ 1 0,10% -13 -1,34 14 1,44%
ÖVR Övriga anmälda partier 7 0,72% +4 +0,41 3 0,31%
  Giltiga röster 969 100,00% -1   970 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 9 0,92% -7 -0,70 16 1,62%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 978 87,63% -8 -1,52 986 89,15%
  Antal röstberättigade 1116   +10   1106  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Östervärn-Röinge

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
PP Piratpartiet 3 0,31% +2 +0,21 1 0,10%
DD Direktdemokraterna 1 0,10% +1 +0,10    
DjuP Djurens parti 1 0,10% +1 +0,10    
ENH Enhet 1 0,10% +1 +0,10    
MED Medborgerlig Samling 1 0,10% +1 +0,10    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -2 -0,21 2 0,21%
  Totalt övriga partier 7 0,72% +4 +0,41 3 0,31%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Östervärn-Röinge

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se