2018-09-11 12:45:12

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Harplinge

22,03%
12,86%
5,40%
6,92%
25,27%
5,49%
4,50%
16,37%
0,36%
0,81%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 90,30%
+2,07
2014: 88,23%

Röstfördelning - valdistrikt Harplinge

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 245 22,03% -28 -4,50 273 26,53%
C Centerpartiet 143 12,86% +13 +0,23 130 12,63%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 60 5,40% +10 +0,54 50 4,86%
KD Kristdemokraterna 77 6,92% +37 +3,04 40 3,89%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 281 25,27% +3 -1,75 278 27,02%
V Vänsterpartiet 61 5,49% +16 +1,11 45 4,37%
MP Miljöpartiet de gröna 50 4,50% -10 -1,33 60 5,83%
SD Sverigedemokraterna 182 16,37% +65 +5,00 117 11,37%
FI Feministiskt initiativ 4 0,36% -22 -2,17 26 2,53%
ÖVR Övriga anmälda partier 9 0,81% -1 -0,16 10 0,97%
  Giltiga röster 1112 100,00% +83   1029 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 15 1,33% +2 +0,08 13 1,25%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1127 90,30% +85 +2,07 1042 88,23%
  Antal röstberättigade 1248   +67   1181  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Harplinge

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
DD Direktdemokraterna 2 0,18% +2 +0,18    
DjuP Djurens parti 2 0,18% +2 +0,18    
AfS Alternativ för Sverige 1 0,09% +1 +0,09    
ENH Enhet 1 0,09%   -0,01 1 0,10%
PP Piratpartiet 1 0,09% -3 -0,30 4 0,39%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1 0,09% +1 +0,09    
TRP TRYGGHETSPARTIET 1 0,09% +1 +0,09    
KrVP Kristna Värdepartiet     -1 -0,10 1 0,10%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -4 -0,39 4 0,39%
  Totalt övriga partier 9 0,81% -1 -0,16 10 0,97%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Harplinge

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se