2018-09-13 18:45:26

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Hammerö

24,24%
7,30%
7,63%
9,43%
19,87%
4,60%
4,04%
21,32%
0,11%
1,46%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 83,63%
+0,97
2014: 82,66%

Röstfördelning - valdistrikt Hammerö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 216 24,24% -44 -3,93 260 28,17%
C Centerpartiet 65 7,30% +15 +1,88 50 5,42%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 68 7,63% -3 -0,06 71 7,69%
KD Kristdemokraterna 84 9,43% +31 +3,69 53 5,74%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 177 19,87% -44 -4,08 221 23,94%
V Vänsterpartiet 41 4,60% -12 -1,14 53 5,74%
MP Miljöpartiet de gröna 36 4,04% -25 -2,57 61 6,61%
SD Sverigedemokraterna 190 21,32% +57 +6,91 133 14,41%
FI Feministiskt initiativ 1 0,11% -6 -0,65 7 0,76%
ÖVR Övriga anmälda partier 13 1,46% -1 -0,06 14 1,52%
  Giltiga röster 891 100,00% -32   923 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,11% +1 +0,11    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 7 0,78% -6 -0,61 13 1,38%
OG Ogiltiga röster - övriga     -3 -0,32 3 0,32%
VDT Valdeltagande 899 83,63% -40 +0,97 939 82,66%
  Antal röstberättigade 1075   -61   1136  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Hammerö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
DjuP Djurens parti 4 0,45% +2 +0,23 2 0,22%
KrVP Kristna Värdepartiet 3 0,34% +2 +0,23 1 0,11%
MED Medborgerlig Samling 3 0,34% +3 +0,34    
  Basinkomstpartiet 1 0,11% +1 +0,11    
DD Direktdemokraterna 1 0,11% +1 +0,11    
PP Piratpartiet 1 0,11% -1 -0,10 2 0,22%
ENH Enhet     -1 -0,11 1 0,11%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -8 -0,87 8 0,87%
  Totalt övriga partier 13 1,46% -1 -0,06 14 1,52%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Hammerö

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se