2018-09-13 15:26:45

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Hammerö Södra/Västra

26,57%
6,99%
5,81%
9,15%
20,18%
3,64%
4,13%
22,44%
0,20%
0,89%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 85,57%
+2,77
2014: 82,80%

Röstfördelning - valdistrikt Hammerö Södra/Västra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 270 26,57% -74 -8,71 344 35,28%
C Centerpartiet 71 6,99% +33 +3,09 38 3,90%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 59 5,81% -6 -0,86 65 6,67%
KD Kristdemokraterna 93 9,15% +40 +3,72 53 5,44%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 205 20,18% -30 -3,93 235 24,10%
V Vänsterpartiet 37 3,64% +2 +0,05 35 3,59%
MP Miljöpartiet de gröna 42 4,13% -11 -1,30 53 5,44%
SD Sverigedemokraterna 228 22,44% +108 +10,13 120 12,31%
FI Feministiskt initiativ 2 0,20% -20 -2,06 22 2,26%
ÖVR Övriga anmälda partier 9 0,89% -1 -0,14 10 1,03%
  Giltiga röster 1016 100,00% +41   975 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 3 0,29% -9 -0,92 12 1,22%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,10% +1 +0,10    
VDT Valdeltagande 1020 85,57% +33 +2,77 987 82,80%
  Antal röstberättigade 1192       1192  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Hammerö Södra/Västra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
DD Direktdemokraterna 3 0,30% +3 +0,30    
AfS Alternativ för Sverige 2 0,20% +2 +0,20    
PP Piratpartiet 2 0,20% -2 -0,21 4 0,41%
DjuP Djurens parti 1 0,10% +1 +0,10    
MED Medborgerlig Samling 1 0,10% +1 +0,10    
ENH Enhet     -1 -0,10 1 0,10%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -5 -0,51 5 0,51%
  Totalt övriga partier 9 0,89% -1 -0,14 10 1,03%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Hammerö Södra/Västra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se