2018-09-13 17:51:29

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Tingberget

24,83%
5,20%
6,70%
6,12%
25,52%
6,00%
4,73%
19,63%
0,35%
0,92%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,71%
+1,60
2014: 85,11%

Röstfördelning - valdistrikt Tingberget

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 215 24,83% -17 -2,21 232 27,04%
C Centerpartiet 45 5,20% +14 +1,58 31 3,61%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 58 6,70% +5 +0,52 53 6,18%
KD Kristdemokraterna 53 6,12% +16 +1,81 37 4,31%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 221 25,52% -6 -0,94 227 26,46%
V Vänsterpartiet 52 6,00% -3 -0,41 55 6,41%
MP Miljöpartiet de gröna 41 4,73% -25 -2,96 66 7,69%
SD Sverigedemokraterna 170 19,63% +42 +4,71 128 14,92%
FI Feministiskt initiativ 3 0,35% -13 -1,52 16 1,86%
ÖVR Övriga anmälda partier 8 0,92% -5 -0,59 13 1,52%
  Giltiga röster 866 100,00% +8   858 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,11% +1 +0,11    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 13 1,48% +8 +0,90 5 0,58%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,11% +1 +0,11    
VDT Valdeltagande 881 86,71% +18 +1,60 863 85,11%
  Antal röstberättigade 1016   +2   1014  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Tingberget

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 3 0,35% +3 +0,35    
MED Medborgerlig Samling 2 0,23% +2 +0,23    
DD Direktdemokraterna 1 0,12% +1 +0,12    
DjuP Djurens parti 1 0,12% +1 +0,12    
PP Piratpartiet 1 0,12% -4 -0,47 5 0,58%
ENH Enhet     -2 -0,23 2 0,23%
KLP Klassiskt liberala partiet     -1 -0,12 1 0,12%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -5 -0,58 5 0,58%
  Totalt övriga partier 8 0,92% -5 -0,59 13 1,52%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Tingberget

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se