2018-09-14 08:19:52

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Kullavik Centrum

36,81%
7,90%
11,63%
9,38%
12,07%
3,13%
3,65%
14,76%
0,00%
0,69%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 90,59%
+0,81
2014: 89,78%

Röstfördelning - valdistrikt Kullavik Centrum

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 424 36,81% -47 -8,44 471 45,24%
C Centerpartiet 91 7,90% +41 +3,10 50 4,80%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 134 11,63% +3 -0,95 131 12,58%
KD Kristdemokraterna 108 9,38% +24 +1,31 84 8,07%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 139 12,07% +35 +2,08 104 9,99%
V Vänsterpartiet 36 3,13% +14 +1,01 22 2,11%
MP Miljöpartiet de gröna 42 3,65% -11 -1,45 53 5,09%
SD Sverigedemokraterna 170 14,76% +68 +4,96 102 9,80%
FI Feministiskt initiativ     -19 -1,83 19 1,83%
ÖVR Övriga anmälda partier 8 0,69% +3 +0,21 5 0,48%
  Giltiga röster 1152 100,00% +111   1041 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 3 0,26%   -0,03 3 0,29%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,10 1 0,10%
VDT Valdeltagande 1155 90,59% +110 +0,81 1045 89,78%
  Antal röstberättigade 1275   +111   1164  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Kullavik Centrum

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 4 0,35% +4 +0,35    
DjuP Djurens parti 2 0,17% +2 +0,17    
DD Direktdemokraterna 1 0,09% +1 +0,09    
PP Piratpartiet 1 0,09% -1 -0,11 2 0,19%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -3 -0,29 3 0,29%
  Totalt övriga partier 8 0,69% +3 +0,21 5 0,48%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Kullavik Centrum

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se