2018-09-13 15:03:26

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Bukärrs Centrum

39,70%
9,34%
8,13%
10,69%
6,84%
1,92%
3,64%
18,32%
0,07%
1,35%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 90,19%
+1,80
2014: 88,40%

Röstfördelning - valdistrikt Bukärrs Centrum

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 557 39,70% -102 -11,42 659 51,12%
C Centerpartiet 131 9,34% +31 +1,58 100 7,76%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 114 8,13% -8 -1,34 122 9,46%
KD Kristdemokraterna 150 10,69% +52 +3,09 98 7,60%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 96 6,84% +15 +0,56 81 6,28%
V Vänsterpartiet 27 1,92% +11 +0,68 16 1,24%
MP Miljöpartiet de gröna 51 3,64% +4 -0,01 47 3,65%
SD Sverigedemokraterna 257 18,32% +115 +7,30 142 11,02%
FI Feministiskt initiativ 1 0,07% -13 -1,01 14 1,09%
ÖVR Övriga anmälda partier 19 1,35% +9 +0,58 10 0,78%
  Giltiga röster 1403 100,00% +114   1289 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4 0,28% -1 -0,10 5 0,39%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,08 1 0,08%
VDT Valdeltagande 1407 90,19% +112 +1,80 1295 88,40%
  Antal röstberättigade 1560   +95   1465  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Bukärrs Centrum

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 5 0,36% +5 +0,36    
MED Medborgerlig Samling 5 0,36% +5 +0,36    
DjuP Djurens parti 2 0,14% +1 +0,06 1 0,08%
ENH Enhet 2 0,14% +1 +0,06 1 0,08%
PP Piratpartiet 2 0,14% -1 -0,09 3 0,23%
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,07% +1 +0,07    
KLP Klassiskt liberala partiet     -1 -0,08 1 0,08%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 2 0,14% -2 -0,17 4 0,31%
  Totalt övriga partier 19 1,35% +9 +0,58 10 0,78%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Bukärrs Centrum

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Folkhemmet Sverige 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se