2018-09-13 15:36:43

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Ölmevalla Östra

27,68%
9,46%
8,95%
8,00%
18,98%
3,75%
3,62%
18,41%
0,25%
0,89%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 88,49%
+1,02
2014: 87,46%

Röstfördelning - valdistrikt Ölmevalla Östra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 436 27,68% -72 -6,57 508 34,25%
C Centerpartiet 149 9,46% +17 +0,56 132 8,90%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 141 8,95% +11 +0,19 130 8,77%
KD Kristdemokraterna 126 8,00% +33 +1,73 93 6,27%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 299 18,98% +32 +0,98 267 18,00%
V Vänsterpartiet 59 3,75% +18 +0,98 41 2,76%
MP Miljöpartiet de gröna 57 3,62% -29 -2,18 86 5,80%
SD Sverigedemokraterna 290 18,41% +94 +5,20 196 13,22%
FI Feministiskt initiativ 4 0,25% -22 -1,50 26 1,75%
ÖVR Övriga anmälda partier 14 0,89% +10 +0,62 4 0,27%
  Giltiga röster 1575 100,00% +92   1483 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 16 1,01% +8 +0,47 8 0,54%
OG Ogiltiga röster - övriga     -2 -0,13 2 0,13%
VDT Valdeltagande 1591 88,49% +98 +1,02 1493 87,46%
  Antal röstberättigade 1798   +91   1707  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Ölmevalla Östra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 5 0,32% +5 +0,32    
AfS Alternativ för Sverige 4 0,25% +4 +0,25    
DjuP Djurens parti 2 0,13% +1 +0,06 1 0,07%
PP Piratpartiet 2 0,13% -1 -0,08 3 0,20%
ENH Enhet 1 0,06% +1 +0,06    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018            
  Totalt övriga partier 14 0,89% +10 +0,62 4 0,27%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Ölmevalla Östra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se